Televizyonlar halka açılamayacak

Televizyonlar halka açılamayacak.7338
  • Giriş : 05.04.2007 / 00:00:00

Danıştay, Doğan TV'nin halka açılmasına izin vermeyen RTÜK'ü haklı buldu

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş'nin, ortaklık paylarını halka arz etme yönündeki başvurusu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığınca reddedildi. DTV şirketi, RTÜK'ün bu işleminin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. Ankara 1. İdare Mahkemesi, davayı reddetti. DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 21 Aralık 2005 tarihli kararının, Avrupa'nın önde gelen TV kanallarının hisse senetlerinin borsada işlem gördüğü, yönetiminde yer almayan ortaklardan ''ulusal güvenlik belgesi'' istenilmesinin uygulamada hiç bir faydası olmadığını ileri sürerek bozulması istemiyle Danıştay'a başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Danıştay 13. Dairesi, bozma istemini yerinde görmeyerek, yerel mahkeme kararını onadı.

YEREL MAHKEME GEREKÇESİ
İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde, televizyonun şirketteki paylarının halk arzı için izin verilmesi yönündeki talebinin, RTÜK'ün kararı doğrultusunda, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'daki sayılı kanunun 29. maddesinde ve ilgili yönetmeliklerde yer alan sınırlamalara uygunluğunun halka arz edilen hisseler yönünden ne ölçüde sağlanabileceği konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymatler Borsası'ndan görüş istendiği belirtildi.

Görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, RTÜK'ün, 3984 sayılı kanundaki sınırlamalara uygunluğunun, borsada kontrolünün mümkün olamayacağı, ortaklarda
aranan ''ulusal güvenlik belgesi'' ibrazı koşulunun halka arz edilen hisseler yönünden mümkün olamayacağı sonucuna varıldığı ve bu nedenlerle televizyonun talebini reddettiği kaydedildi.

Gerekçede, görsel ve işitsel basının sahip olduğu toplumu etkileme gücünün büyüklüğünün, kamu yararının korunması yönünden bir takım yasaklar içeren
kurallar konulmasını, söz konusu gücün kötüye kullanılmasının engellenmesini zorunlu kıldığı vurgulandı.

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, kanunun, basın özgürlüğünün amacı ve niteliğine uygun biçimde kullanımını sağlamak üzere radyo ve televizyon
yayıncılığı alanında anonim şirket niteliğinde kurulan ancak kuruluş ve işletilmesi anonim şirketten farklı kendine özgü bir tüzel kişilik oluşumunu
öngördüğü belirtildi.

İdare Mahkemesi, DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş ortaklarının şirketteki paylarının halka arzı için izin verilmesi yönündeki talebinin, ''ortaklarda
aranan 'ulusal güvenlik belgesi' ibrazı koşulunun, halka arz edilen hisseler yönünden mümkün olamayacağı'' gerekçesiyle reddine ilişkin davalı RTÜK'ün işleminde hukuka aykırılık görmedi.

Danıştay 13. Dairesi, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin bu gerekçelerine katılarak kararı onadı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious