Terör mağdurlarının kiralarını devlet karşılayacak

  • Giriş : 24.02.2006 / 00:00:00

Terör eylemlerinde malül olanların kendilerinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin yurtiçinde kullanacakları konutların 10 yıllık kira bedelini Devlet karşılayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelgeye göre; yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederken terör eylemlerine muhatap olarak malûl olanların kendilerine, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine, yurt içinde ikametgâh olarak kullanacakları konut için ödenecek kira bedeli 10 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanacak.

Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacak.

Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 metrekareyi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacak. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilecek, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacak.

Belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecek.Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulacak ve oturan tarafından karşılanacak. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacak. Öte yandan; 1 Kasım 1993 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-383-16327 (1993/52) sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

Başbakan Erdoğan, doğal afetlerle ilgili hazırlık, iyileştirme çalışmaları ile ilgili olarak da bir genelge yayımladı. Genelgede, doğal afetlerle ilgili olarak hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, 3056 sayılı Kanun gereğince Başbakanlığın görevleri arasında bulunduğu hatırlatıldı.

Genelgede, İstanbul'da meydana gelebilecek bir depreme ilişkin olarak bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer yerel yönetim kuruluşları tarafından yürütülmekte olan sismik riski azaltma çalışmaları ile bu çalışmalarda etkinlik, verimlilik ve amaca uygunluğun Başbakanlık tarafından yakından takip ve koordine edilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

Genelgeye göre; Başbakanlık adına bu görev Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. Bu sebeple bakanlıklar ile yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar İstanbul'da sismik riskin azaltılması kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin yazışmalarını Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapacaklar ve anılan Genel Müdürlükle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket edecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious