Terör zararları 3 ayda karşılanacak

  • Giriş : 08.12.2006 / 00:00:00

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Zararın tazmini başvurusu için öngörülen bir yıllık sürenin hesabında, olay nedeniyle yaralanma ve sakatlanma varsa, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak.
Zarar Tespit Komisyonu'nun başkan ve üyelerine, ayda altıdan fazla olmamak üzere her toplantı için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplantı ücreti ödenecek. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.
Zararların tespiti amacıyla memuriyet mahalli dışında keşfe katılan komisyon üyeleri ile bilirkişilere, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenecek. Komisyonun avukat üyesine ödenecek harcırahın tespitinde, birinci dereceden maaş alan Devlet memuruna ödenen harcırah miktarı esas alınacak. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.
Komisyonun başkan ve üyeleri, vasisi ya da kayyımı oldukları kişilerin zararları ile ilgili komisyon toplantılarına da katılamayacaklar. Komisyon üyeleri, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecek. Komisyonun giderleri, il özel idaresi bütçesinden de karşılanabilecek.
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine, her başvuru dosyası için 500, diğer kişilere ise her başvuru dosyası için bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, komisyon kararı ile ödeme yapılacak. Bir başvuru dosyası için birden fazla bilirkişinin görevlendirilmesi durumunda, ödenecek bilirkişi ücreti, paylaştırılacak
Hak sahibine, zararların tazminine ilişkin sulhname tasarısını imzalamak üzere tanınan süre 20 günden 30 güne çıkarıldı.
Belirlenen zararlar, 3 ay içerisinde karşılanacak. Önceki düzenlemede süre kaydı yer almıyordu.
50 bin Yeni Türk Lirasının üzerindeki ödemeler için Bakanlık onayı gerekecek. Önceki düzenlemede bu rakam 20 bin Yeni Türk Lirası idi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious