Terörle Mücadele Kanunu kararı

Terörle Mücadele Kanunu kararı.14608
  • Giriş : 18.06.2009 / 17:32:00

Anayasa Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanunun, terörle ilgili suçlarda, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, basın yayın organı sahiplerine de ceza verilmesini öngören hükümlerini iptal etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun, 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin dördüncü fıkrasının, 5532 sayılı Yasa'nın 5. maddesiyle 6. maddesine eklenen fıkranın ve aynı yasanın 6. maddesiyle değiştirilen 7. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü tümcelerinin iptallerine karar verilmesini istemişti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü gündem toplantısında davayı esastan sonuçlandırdı.

Heyet, Kanunun 6. maddesinin 5532 sayılı Yasanın 5. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan ''... sahipleri ve ...'' ibaresini iptal etti. Hüküm, ''isim ve kimlik belirterek veya belirtmeden kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede yer almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama, yayınlama veya bu yolla kişileri hedef gösterme fiilinin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahiplerine de ceza verilmesini'' öngörüyordu.

Yüksek Mahkeme, 5532 sayılı Yasanın 6. maddesiyle değiştirilen 7. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü tümcesinde yer alan ''... sahipleri ve... '' ibaresinin de iptaline karar verdi. Bu hüküm, ''terör örgütünün propagandası suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri hakkında adli para cezası verilmesini'' hükme bağlıyordu.

Anayasa Mahkemesi heyeti, Kanun'un diğer hükümlerinin iptal istemlerini reddetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*