TESK: 'Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülmeli'

TESK: 'Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülmeli' .20918
  • Giriş : 10.12.2007 / 16:09:00

TESK, Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu talep listesinde prim ödeme gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesini istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e Sosyal Güvenlik Reformu yasası ile ilgili sunduğu talep listesinde, yaşlılık sigortasından yararlanmak için aranan gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesini ve kademeli geçiş kaldırılmasını istedi.

TESK'ten yapılan açıklayama göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e 15 maddelik talep listesi sundu.

TESK Genel Başkanı Palandöken'in sunduğu talep listesi ise şöyle:

-Tasarıdaki Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne ilişkin düzenleme ile esnaf ve sanatkarların emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlamaları halinde aylıklarından yüzde 15'i oranında sosyal güvenlik destekleme primi kesilmesi öngörüldü. Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda olan esnaf ve sanatkarların yaşlılık aylıklarından kesilmesini öngören Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması kayıtdışılığa ve muvazaalı işlere de yol açacağından tamamen kaldırılmalıdır.

-Tasarıya göre, 30 günden fazla prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Bu şartın kaldırılması mümkün değil ise 30 günlük süre 6 aya kadar uzatılmalıdır.

-Tasarıda öngörülen ayakta tedavi muayenelerinde 2 YTL, yatarak tedavide ise finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri bedelinden yüzde 1 oranında katılım payı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırılmalıdır.

-Tasarı ile Bağ-Kur'da uygulanan basamak sistemi kaldırıldığından esnaf ve sanatkarların prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak üzere kendi tercihlerine ve ödeme güçlerine göre beyan edecekleri kazanç üzerinden prim ödeme imkanı sağlanmalıdır.

-EMEKLİ AYLIKLARINA REFAH PAYI YANSITILMALI

-Emekli aylığının hesaplanmasında aylıklara TÜFE oranlarının yanı sıra refah payı da yansıtılmalıdır.

-Sigortalılara verilecek emzirme ödeneği, bir defaya mahsus olmak üzere değil 6 ay süre ile ödenmelidir.

-Esnaf ve sanatkarlara, emzirme, evlenme, cenaze, geçici işgöremezlik ve sürekli işgöremezlik ödeneklerinin verilmesi için aranan her türlü prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartı kaldırılmalı ve tasarıda öngörülen miktarda artırılmalıdır.

-Malullük ve ölüm sigortasından yararlanma şartlarında aranan prim ödeme gün sayıları düşürülmelidir.

-ESNAF VE SANATKARLARIN PRİMLERİNE DEVLET DESTEĞİ SAĞLANMALI

-Yaşlılık sigortasından yararlanmak için aranan gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmeli ve kademeli geçiş kaldırılmalıdır.

-5 bin 400 gün prim ödeyen ve 58-60 yaşına gelen sigortalılara kısmı aylık bağlanmalıdır.

-Tasarıda emeklilere bağlanacak aylıkların hesaplanmasında öngörülen düzenleme ile aylıklarda azalma olacağından mevcut aylık bağlama oranları korunmalıdır.

-İşçi ve memurların primlerinde işveren katkısı bulunmakta iken esnaf ve sanatkarlar primlerin tamamını kendileri ödemektedir. Bu nedenle esnaf ve sanatkarların bu primlerine devlet katkısı sağlanmalıdır.

-Tasarıda, zamanaşımından sonra yapılacak prim ödemelerinin kabul edileceği, ancak bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülüyor. Borçları ödenen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmelidir.

-Esnaf ve sanatkarlara geçmişe dönük sürelerin borçlanılması imkanı getirilmelidir.

-TESK'in mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetim kurulunda yer alması sağlanmalıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious