TK'nın şok kararı: Dijitürk kapatılsın!

TK'nın şok kararı: Dijitürk kapatılsın!.11169
  • Giriş : 23.05.2009 / 10:31:00

TK, Dijitürk hakkında şok bir karar verdi; Dijitürk'ün lisansının iptal edelmesi, kapatılması ve hizmetlerine son verilmesi... Bu milyar dolarlık şok demek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Telekomünikasyon Kurulu (TK) Haziran 2008'de aldığı bir kararla, Mehmet Emin Karamehmet'in sahip olduğu Digitürk'ün lisansının iptal edilmesine, ilgili mülki amirlerce kapatılarak hizmetlerine son verilmesine karar verdi. Digitürk karara itiraz etti ve olayı mahkemeye taşıdı.

Kararın gerekçelerinden biri 2005'te Digütürk'ün lisansını başka bir şirkete devredip, abonelerini devretmemesi ve devletten vergi kaçırması.

Yasaya göre, uydu ve kablolu TV yayıncıları, devlete yüzde 15'lik Özel İletişim Vergisi ödemekle yükümlü. Digitürk, devir işlemiyle birlikte uydu işletmecisi olmadığını beyan edip, yüzde 15'lik Özel İletişim Vergisini devlete ödememeye başladı.

Ancak, abonelerini şirkete devretmediği için Digitürk abone faturalarına bu vergileri yansıttı ve haksız kazanç elde etti.


'Faaliyetler durdurulsun'
Kurul Haziran 2008'de aldığı kararda Digitürk'e üç ay süre tanıdı ve bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Aksi halde lisansının iptal edilip, faaliyetlerinin durdurulacağına karar verdi. Üç aylık süre Ekim 2008'de doldu ve Digitürk yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi Kurula bilgi de vermeyip olayı mahkemeye taşıdı. Taraf, konuyla ilgili olayın taraflarıyla da görüştü.

Telekomünikasyon Kurulu yetkilileri, mahkemenin kurul lehine sonuçlanacağını düşündüklerini bu durumda da lisans iptalinin gündeme geleceğini söyledi.

Digitürk yetkilileri ise “derdest davalar” hakkında açıklama yapmayacaklarını ancak davaları kazanacaklarını belirtti. İşte Taraf'ın ele geçirdiği ve ilk kez kamuoyuna yansıyan Telekomünikasyon Kurulu'nun 3 Haziran 2008 tarihinde aldığı o çarpıcı kararın ayrıntıları ve daha önce yaşananlar:

Digitürk yayınlarını gerçekleş-tiren Digital Platform A.Ş. uydu platform hizmet lisansını 2005 yılında Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ye devretti. Bu devirle birlikte artık uydu işletmecisi olmadığı beyan edip, özel iletişim vergisi ödememeye başladı. Lisansı, kurduğu diğer şirkete devreden Digitürk, abonelerini de bu şirkete devretmesi gerekirken, işlemi yap-mayıp, abonelerine vergilerin eklen- diği fatura göndermeye devam etti.


Daha önce ceza verilmişti
Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere Telekomünikasyon Kurulu, Digitürk'e vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle para cezası kesti. Digitürk'e kesilen bu cezalar da 17 Mart 2008 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Ercan İnan başta olmak üzere diğer medya kurumları tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Tartışmalar da bu noktada başladı ve Mehmet Emin Karamehmet'in sahibi olduğu Akşam gazetesi, Doğan Grubu'nu eleştirmeye başladı. Doğan Grubu'na göre kesilen ceza 300 milyon YTL civarındaydı. Akşam ise ceza 70 milyon YTL olduğunu, ceza ve faizlerle birlikte 180 milyon YTL'ye ulaştığını o günlerde açıkladı.

Mart 2008'de bu tartışmalar yaşanırken, yaklaşık üç ay sonra Telekomünikasyon Kurulu 3 Haziran 2008'de Dr. Tayfun Acerer başkanlığında yedi üyeyle toplandı.

Gündem konusu Digitürk'ün lisans devrinde yerine getirmediği yükümlülükler ve kuruma verilecek cezaydı. Toplantı sonrası lisans iptali başta olmak üzere, para cezası ve Digitürk'ün faaliyetlerine son verilmesinin de aralarında bulunduğu yedi maddelik karar alındı. Oy çokluğuyla alınan 08/339 sayılı karara, üyelerden Doç. Dr. Murat Atalı muhalefet şerhi koydu.

Kararda 2005 yılından itibaren Digitürk'e toplam beş kez yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için değişik sürelerde tebligat yapıldığı ancak bunların hiçbirinin yerine getirilmediği bilgisine yer verilip, ilk maddeye para cezası verilmesi kararı kondu.


İlk karar para cezası oldu
Kurul son olarak 28 Ocak 2008 tarihinde “Digitürk'e yükümlülüklerini yerine getirmesini, gereken işlemlerin yapılmasını müteakip bilgi verilmesinin istendiğini ancak belirlenen süre içerisinde bu bilgilerin gönderilmediğini” bildirdi.

Bu bilgi üzerine toplantıya katılan heyet “İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in Bilgi ve Belgelerin Süresi İçinde Verilmemesi başlıklı, 6. madde hükmünce” Digitürk'e ilk olarak para cezası kesti.

Yasadaki 6. madde yer alan “Kurum tarafından ilgili işletmeciden talep edilen diğer her türlü bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde 1'ine kadar idari para cezası uygulanır“ hükmünce de, Digitürk'e 334 bin 370 lira 85 kuruş idari para cezası uygulanmasına kurulda karar verildi.

Kurul ikinci maddede ise, “Digitürk'ün 2005 tarihinde yapması gereken yükümlülükleri bugüne kadar yapmadığını” belirtti ve, “Kamu Hizmetleri'nin Gereği Gibi Yürütülmemesi” başlıklı 21. maddede yer alan hükmü gerekçe göstererek, şu kararı aldı:

“İhlalin devamı ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde, işletmenin yetki belgesi fesh/iptal edilir hükmü kapsamında, gerekli devirleri gerçekleştirerek kamu hizmetini gereği gibi yürütmesi ve sonucunda kurumu haberdar etmesi için üç ay süre verilmesine karar verilmiş olup, sürenin bitiminde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumda ise Lisansın iptal edilmesine, oy çokluğuyla karar verilmiştir.”


Hizmetlerine son verilecek
Kararda ayrıca, “Üç aylık süre sonunda Kurul tarafından bir inceleme heyetinin oluşturulacağı ve gerekli işlemin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, Telekomünikasyon Kurumu'nun talebi üzerine ilgili mülki amirlerce Digitürk'ün kapatılarak hizmetlerine son veril-mesi, mülki amirlerce kapatılması için kurum tarafından talepte bulunulmasına da oy çokluğuyla karar verilmiştir” dendi. Bu işleme gerekçe olarak da kararda Telgraf ve Telefon kanunundaki 4502 ve 4673 sayılı kanunlar gösterildi.


İcraya yetki verilecek
Bu kanunlarda “Hiç kimse Kurumla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Kurum tarafından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, hizmet yürütemez ve altyapı kuramaz ve işletemez” deniliyor. Kurul, “Bu işlemlerin yapılabilmesi için icraya yetki verilmesini de oy çokluğuyla” karara bağladı.

Kurumdan yetkili - Yeterince belge varr
Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer'e konuyla ilgili bilgi almak istediğimizi iletmemize rağmen yanıt alamadık. Ancak, kurumdaki başka bir üyeden, üç aylık süre sonrası inceleme heyetinin oluşturulduğu, hazırlanan raporun da kurulun kararıyla aynı olduğu bilgisine ulaştık. Aynı yetkili, ellerinde yeterince belge ve bilgi olduğunu, Digitürk'ün patronu Karamehmet'in Ankara'da bazı ikili görüşmeler yaptığını da söyledi.

DIGITURK - Dava hakkında yorum yok
Digitürk Genel Müdür Yardımcısı Berna Kürekçi ise yargı yoluna başvurduklarını, devam eden derdest davalar hakkında yasa gereği açıklama yapmamayı daha doğru bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu davalardaki son derece haklı hukuki iddialarımız ve savunmalarımız çerçevesinde 'lisans iptali' gibi bir karar çıkmasının hukuken mümkün olmadığını düşünmekteyiz.”

Haber: Mehmet Baransu/Taraf

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*