TMK hakkında son dakika!

  • Giriş : 29.06.2006 / 00:00:00

Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) değişiklik yapılmasını öngören tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Tasarıya göre, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların engellenmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme fiilleri terör suçu sayılıyor.

Kabul edilen tasarıya göre, isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek, kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerinin kimliklerini açıklayanlar, yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler, terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlara, muhbirlerin kimliklerini açıklayanlar veya yayınlayanlara verilen para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş suçları ve suçluları övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar, hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet Savcısı'nın emriyle tedbirli olarak durdurulacak. Ölüm cezası ilgili kanunlar çerçevesinde müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör örgütü suçluları şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanamayacak.

Aynı tasarıyla terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda 'teslim ol' emrine itaat edilmeyerek veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkili olacak.

Kabul edilen tasarıya göre, terörle mücadelede göre alan istihbarat ve kolluk görevlilerini ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olara belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious