TMSF, Demirel Grubuyla anlaştı

TMSF, Demirel Grubuyla anlaştı.8507
  • Giriş : 21.04.2008 / 13:15:00
  • Güncelleme : 21.04.2008 / 13:28:25

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Demirel Grubu şirketlerinin devri konusunda grupla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Egebank A.Ş'den kaynaklanan Fon alacaklarının tahsili amacıyla 2005 yılından itibaren, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden Fon tarafından banka hakim ortağı Yahya Murat Demirel hakkında yürütülen takip işlemlerine ek olarak, Şevket Demirel ve diğer aile fertleri ve bu kişilerin yönetim ve denetimindeki şirketlere yönelik olarak takip işlemleri gerçekleştirildiği, şirketlerin yönetim ve denetiminin devir alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu işlemlerle ilgili olarak muhatapları tarafından Fona karşı adli ve idari yargıda davalar açılarak, konuya ilişkin hukuki süreçlerde yargı organlarınca Fonun işlemlerinin önemli bir bölümünün yürütülmesinin durdurulduğu, genel olarak bu davaların Fon aleyhine geliştiği veya sonuçlandığının görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut hukuki durum, şirketlerin ülke ekonomisine katkısının devamlılığı, yatırım ihtiyaçları ve muhtemel hukuki gelişmeler göz önüne alınarak taraflar arasında müzakerelere başlanmış olup, bugün itibariyle bu çalışmalar mutabakat ile sonuçlanmış bulunmaktadır" denildi.

Varılan anlaşmaya ilişkin olarak, şunlar kaydedildi:

"Fonun halihazırda Şevket Demirel ve bağlantılı kişilerden tahsil etmiş bulunduğu 62 milyon 406 bin 306,15 YTL'nin uzlaşma bedeli olarak Fona ödenmiş sayılması ve Fondan talep edilmemesi, Fona karşı açılmış tüm davalardan feragat edilmesi ve Fonun ilgililerce ibra edilmesi, yönetim ve denetimleri Fon tarafından devir alınmış bulunan 9 şirketin yönetim ve denetimlerinin iadesi, Yahya Murat Demirel ve diğer kişilerle ilgili yürütülen takip ve tahsil işlemlerine Fon tarafından devam edilmesi kaydıyla, Şevket Demirel ve bağlantılı kişilere mutabakat konusu işlemlerle ilgili yürütülen takip ve tahsil işlemlerine son verilmesi hususları düzenlenmiş bulunmaktadır."

Açıklamada, TMSF tarafından, Egebank A.Ş'den olan amme alacağının takip ve tahsiline yönelik olarak Yahya Murat Demirel ve Egebank A.Ş nedeniyle borçlu bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olarak, dava ve takiplere devam edileceği bildirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious