TMSF, Rumeli Sigorta'yı satışa çıkardı

TMSF, Rumeli Sigorta'yı satışa çıkardı.8507
  • Giriş : 13.05.2008 / 12:45:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ''Rumeli Hayat Sigorta'' ile ''Rumeli Sigorta'' ve ''Esyem Adapazarı'' ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TMSF'nin satışlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında
yayımlandı.

Duyurulara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığı, Rumeli Hayat Sigorta A.Ş. amme borçlusunun hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşturulan, Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.'nin hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisini kapsamakta.

Muhammen bedeli 4 milyon YTL olarak belirlenen satışta katılımcılardan 400 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale 4 Haziran 2008 tarihinde saat 15.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından, açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde, pazarlık 6 Haziran 2008 günü saat 15.00'de TMSF'de yapılacak.

Söz konusu ihalede şartname aynı yerden bedeli mukabili temin edilebilecek.

-RUMELİ SİGORTA TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü de satışa çıkardı.

TMSF tarafından Rumeli Sigorta A.Ş. amme borçlusunun sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşturulan Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, Rumeli Sigorta A.Ş'nin sigortacılık yapma hak ve yetkisini kapsamakta.

İşin toplam muhammen bedeli 7 milyon YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 700 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, İhale 4 Haziran 2008 tarihinde, saat 11.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa Listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden, ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde, pazarlık 6 Haziran 2008 günü saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek.

Katılımcılar şartnameyi, bedeli mukabili TMSF'den satın alabilecekler.

-ESYEM ADAPAZARI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ-

TMSF ayrıca Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş. amme borçlusundan oluşturulan Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışı için ihale açtı.

Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılan, Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Adapazarı-Ankara Karayolu 8'nci kilometre Adapazarı/Sakarya adresinde bulunan gayrimenkul ve
menkullerden (makina, teçhizat, demirbaş) oluşmakta.

Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 4 milyon YTL, geçici teminatı ise 400 bin YTL olarak belirlendi.

İhale, 11 Haziran 2008 tarihinde saat 14.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu Şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından, açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 13 Haziran 2008 tarihinde saat 14.00'de TMSF'de yapılacak.

İstekliler işin şartnamesini, bedel ödeyerek aynı yerden satın alabilecekler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious