TMSF hem davalı hem davacı

TMSF hem davalı hem davacı.10183
  • Giriş : 16.08.2006 / 00:00:00

TMSF, alacakların tahsili için milyarlarca YTL’lik çok sayıda dava açarken, kurumun kendisine de binlerce dava açıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TMSF’nin banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili açtığı dava sayısı 1.300’ü, icra takibi ise 800’ü aştı. Fon aleyhine ise idari davalarla birlikte toplam 2.193 dava açıldı.

Fon’un açtığı davaların tutarı 24,4 milyar YTL, 1,4 milyar dolar, 44,7 milyon avro ve değişik para birimi ve miktarlarda iken, yürüttüğü icra takiplerinin karşılığı ise 6,3 milyar YTL, 2,5 milyar dolar ve yine değişik para birimi ve miktarları buluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fon’un taraf olduğu dava ve takipler, bireysel kredi dosyaları, kurumsal kredi dosyaları, yurt dışı davalar ve alacak satışı grubu, kredi dışı davalar, banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili davalar olmak üzere 5 ana grupta gerçekleştiriliyor.

30 Haziran 2006 itibariyle banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili Fon, fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler hariç 24 milyar 476 milyon 284 bin 329 YTL, 1 milyar 485 milyon 155 bin 159 dolar, 44 milyon 721 bin 241 avro, 11 milyon 13 bin 416 Japon Yeni, 11 milyon 468 bin 140 İsviçre Frangı, 278 bin 494 İngiliz Sterlini ve 457 milyon 609 bin 153 Alman Markı tutarında 608 dava açtı.

TMSF’nin açtığı ceza davası sayısı 160 olurken, 585 tane de itirazın iptali/kaldırılması davası açıldı. Böylece Fon’un banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili açtığı davaların toplamı 1.353 oldu.

Banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili Fon’a, fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler hariç 68 milyon 602 bin 61 YTL ve 46 milyon 635 bin 735 dolarlık 584 dava açıldı. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Fon aleyhine açılan dava sayısı ise (idari dava) 1.609 olarak belirlendi. Böylece Fon aleyhine idari davalarla birlikte toplam 2.193 dava açıldı.

İdari davalar hariç, Fon’un açtığı ve Fon aleyhine açılan toplam 1.937 davanın 1008’i devam ederken, 929’u karara bağlandı.

-İCRA TAKİBİ-

TMSF, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler hariç 6 milyar 342 milyon 263 bin 321 YTL, 2 milyar 533 milyon 2 bin 865 dolar, 81 milyon 364 bin 347 avro, 640 milyon 24 bin 239 Alman Markı, 548 milyon 299 bin 482 Japon Yeni, 45 milyon 969 bin 416 İsviçre Frangı ve 278 bin 494 İngiliz Sterlini gibi değişik para birimi ve miktarlarda 835 icra takibi gerçekleştiriyor.

Banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile ilgili Fon aleyhine de fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler hariç 24 milyon 711 bin 208 YTL ve 4 milyon 374 bin 171 dolarlık 47 icra takibi yapılıyor.

-20 BİN KREDİ DIŞI DAVA-

Fon tarafından veya Fon aleyhine açılmış olan davalarla yönetim ve denetimleri Fon’a intikal eden bankalar leh veya aleyhe açılmış olup Fon tarafından temlik alınmak veya üstlenilmek suretiyle Fon’un uhdesine geçen ve krediden kaynaklanmayan kredi dışı davaların sayısı da oldukça yüksek.

Fon’un açtığı kredi dışı dava sayısı 973 olarak belirlendi. Bu davaların toplam tutarı ise fazlaya ilişkin tutulan haklar ile faiz ve masraflar hariç 38 milyon 552 bin 679 YTL, 25 milyon 451 bin 272 dolar, 474 bin 540 avro ve 788 bin 684 Alman Markı oldu.

Fon aleyhine açılan kredi dışı dava sayısı 19 bin 800’e ulaşırken, bu davaların toplam tutarı faiz ve masraflar hariç 1 milyar 133 milyon 936 bin 829 YTL, 15 milyon 539 bin 280 dolar, 190 milyon 550 bin 901 avro ve 43 milyon 243 bin 439 Alman Markı oldu.

Kredi dışı davalarda TMSF, faiz oranlarındaki değişiklikler hariç 5 milyon 405 bin 979 YTL ve 8 bin 368 dolarlık 140 icra takibi gerçekleştirirken, Fon aleyhine 2 milyon 363 bin 247 YTL’lik 62 icra takibi yapılıyor. Fon’a, kredi dışı davalarda en çok İmar Bankası nedeniyle dava açıldı.

-DİĞER DAVALAR-

TMSF’nin, banka eski hakim ortakları ve yöneticileri ile kredi dışı davalar dışında da taraf olduğu davalar bulunuyor. Fon, bu kapsamda bireysel kredi, kurumsal kredi, yurt dışı davalar ve alacak satış grubu davalarıyla ilgili sürece de dahil.

31 Aralık 2005 itibariyle Fon nezdinde takip edilen bireysel kredi dosya sayısı 188 bin 569 olurken, söz konusu dosyaların Fon’un devir ve temlike esas olan muhasebe bakiyesi, yasal takibe konu edilen faizli bakiyeleri hariç 147 milyon 95 bin 309 YTL olarak belirlendi.

2005 sonu itibariyle kurumsal alacak dosya sayısı ise 16 bin 440, icra takibi 7 bin 934 ve dava sayısı 12 bin 592 oldu.

Yurt dışı davalar ve alacak satışı grubu kapsamında da toplam 31 adet dava ve dosya takibi yapılırken, bazı işlemler de sonuçlandırıldı.

Kamu alacaklarının tahsiline yönelik bu davaları yürüten Fon, 2003 yılından itibaren tahsilat gelirlerini önemli ölçüde artırdı ve 2005 yılı itibariyle belirlediği tahsilat hedeflerine yüzde 131 oranında ulaştı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious