TOKİ'ye yeni kadrolar geliyor

TOKİ'ye yeni kadrolar geliyor.8936
  • Giriş : 10.06.2009 / 20:29:00

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, yeni kadrolar ihdas ediliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bu çerçevede teklifle; yoğunlaşan işlerin gerekli organizasyon değişiklikleri yapılarak daha etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen 1 adet Başkan Yardımcısı ve 2 adet Daire Başkanı olmak üzere 3 adet kadro ihdası öngörülüyor.

AKP Manise Milletvekili Recai Berber'in imzasını taşıyan, “Toplu Konut-Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hazırlanan teklifle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Düzenlemeyle; “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde kıyıda ve sahil şeridinde kalan yerler de dahil, imar uygulamaları ile ruhsatlandırma işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve Iskan İl Müdürlüğünce” yapılması öngörülüyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde; Hükümetin hazırladığı, planlı kentleşme ve konut üretimi" programı kapsamında başlatılan konut seferberliği çerçevesinde; yoğunlaşan işlerin gerekli organizasyon değişiklikleri yapılarak daha etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen 1 adet Başkan Yardımcısı ve 2 adet Daire Başkanı olmak üzere 3 adet kadro ihdası gerekliliğine dikkat çekildi.

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür özel önemi haiz konularla görevli kamu kurumlarının idarecileriyle ilgili olarak özel düzenlemeler yapılmış olup halen de yapılagelmektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve benzeri kurumların Başkan ve Başkan Yardımcıları için uygulanan ek gösterge hükmünün Toplu Konut İdaresi Başkan ve Başkan Yardımcıları için de uygulanması amaçlanmıştır. Aynı şekilde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının faaliyet ve etkinliğindeki artış nazara alınarak kurum başkanı görevini yürüteceklerde belirli koşulların mevcudiyetinin aranması uygun görülmektedir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*