Toplam dış borç stoku 289,3 milyar!

Toplam dış borç stoku 289,3 milyar!.16329
  • Giriş : 31.12.2008 / 17:46:00

Toplam dış borç stoku, 2008 Eylül sonu itibariyle 289,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hazineden yapılan açıklamaya göre, toplam dış borç stoku, 2008 Eylül sonu itibariyle 289,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 196,2 milyar dolar ile yüzde 67,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 78,7 milyar dolar ile yüzde 27,2'dir. T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 14,3 milyar dolar ile yüzde 5'dir.

Açıklamaya göre dış borç stoku şu kalemlerden oluşuyor: "Kamu Kesimi Dış Borçları; Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır.

Merkezi Yönetim Borçları; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim dış borç stoku, 2008 Eylül sonu itibariyle 70,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın 39,8 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmaktadır.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Borçları: Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2008 Eylül sonu itibariyle 7,9 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.

Özel Sektör Dış Borçları; Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları: 2008 Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 51,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 23,1 milyar dolar ile yüzde 45,2'dir.

Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borçları: Özel sektörün 2008 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 145 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlar 98,6 milyar ABD doları ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmuştur.

T.C. Merkez Bankası Borçları: TCMB uzun vadeli dış borçları, 2008 yılı Eylül sonunda 12,4 milyar Dolar ve kısa vadeli dış borçları ise 2 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.

Kur etkisi: Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD Doları cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2008 Haziran - 2008 Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 7,8 milyar ABD Doları tutarında azalış göstermiştir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*