Toplu görüşmeler 15 Ağustos'ta

  • Giriş : 02.08.2006 / 00:00:00

Memur sendikaları, 1.5 milyonu aşkın memurun merakla beklediği toplu görüşmeler için 15 Ağustosta hükümetle masaya oturacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası uyarınca, 11 hizmet kolunda yetkili memur sendikaları ile yetkili konfederasyon, 15 Ağustosta hükümetle toplu görüşmelerini gerçekleştirecek.
Toplu görüşmelere kamu çalışanları adına Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen ve Bem-Bir-Sen, KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen katılacak.
Toplu görüşme masasında en fazla yetkili sendikaya sahip olması dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen başkanlığında yürütülecek toplu görüşmelerde, KESK ve Memur-Sen konfederasyonlarının temsilcileri de hazır bulunacak.
Toplu görüşmeleri hükümet adına Kamu İşveren Kurulu yürütecek. Kamu İşveren Kurulu; Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Kamu İşveren Sendikası temsilcilerinden oluşacak.
Toplu görüşmeler; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsayacak.
Yasaya göre, görüşmelerin, 15 gün içinde sonuçlanması gerekiyor. Görüşmelerde anlaşma sağlandığı takdirde, taraflar arasında mutabakat metni imzalanarak, Bakanlar Kuruluna sunulacak.
Anlaşmazlık durumunda ise Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içerisinde vereceği karara tarafların katılmaları halinde, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulacak. Tarafların, kurulun kararına katılmaması durumunda, anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü, Bakanlar Kuruluna gönderilecek.

-KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ-

Türkiye Kamu-Sen, ortalama memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çekilmesini istiyor. Konfederasyon, son olarak Haziran ayında çalışan tek kişi için yoksulluk sınırını 983.37 YTL olarak açıklamıştı.
KESK ise en düşük memur maaşının, geçen yıl 950 YTL olarak hesapladığı “temel ücretin” güncelleştirilmesiyle belirlenecek düzeye çekilmesi talebinde bulunacak. Konfederasyon, enflasyon ve refah payı gibi unsurları dikkate alarak geçen yılki talebini revize edecek.
Memur-Sen de düşük maaşlara yüksek, yüksek maaşlara düşük oranlarda yansıyacak bir dağılım modeliyle memur maaşlarına zam yapılması önerisiyle toplu görüşmelere katılacak.
Konfederasyonlar, toplu görüşme masasında ayrıca, enflasyon farkından doğan 2006 yılı kayıplarının giderilmesi, kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkının biran önce tanınması, önceki yıllarda hükümetin verdiği taahhütlerin yerine getirilmesi, kamuda farklı kurumlarda aynı statüde çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi, sendikal faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması gibi talepleri hükümet temsilcilerine iletecekler.

-İÇERDE GÖRÜŞME, DIŞARIDA EYLEM-

Memur konfederasyonları toplu görüşme masasında hükümetle görüşmeleri sürdürürken dışarı da yapacakları eylem ve etkinliklerle kamuoyu desteği arayacak.
Türkiye Kamu-Sen, 15 Ağustostan itibaren tüm illerde kitlesel basın açıklamaları ile başlayacak, “etkin, radikal ve sürekli olan, üretim gücünü de içeren eylemler” yapmaya hazırlanıyor.
Eylem takvimini netleştiren KESK'te, görüşmelere katılacak heyet, 15 Ağustosta Başbakanlığa kitlesel olarak uğurlanacak. 15-30 Ağustos arasında KESK üyesi memurlar, işyerlerinde taleplerini içeren kokartlar takacaklar.
15-20 Ağustos tarihleri arasında, günü daha sonra belirlenecek olan “Toplu Sözleşme ve Grev Yapma Hakkımız Vardır” konulu konferans düzenlenecek.
Toplu görüşmelerin 2. veya 3. oturumuna denk gelecek şekilde, Ankara'da merkezi bir eylem yapılacak. Yine toplu görüşmeler süresince illerde, işyerlerinde çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
Memur-Sen'de ise konfederasyon bünyesinde oluşturulan tertip komitesi, ülke genelinde hayata geçirilecek eylemler programını önümüzdeki günlerde netleştirecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious