Toptan, kapıdaki tehlike için uyarıyor

Toptan, kapıdaki tehlike için uyarıyor.10325
  • Giriş : 25.06.2009 / 14:35:00

Lise öğrencilerinin yüzde 19,2'sinin sigara ve alkol, yüzde 5,7'sinin sigara ve uyuşturucu, yüzde 5,6'sının alkol ve uyuşturucu ile yüzde 4,9'unun sigara, alkol ve uyuşturucu kullandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM'de düzenlenen ''Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü ve Meclis Araştırması Komisyonu Kitapçığı Tanıtım Paneli'' açılışında konuşan Toptan, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının gelişmiş ve gelişmekte olan toplumları tehdit eden en büyük risk faktörlerinden olduğuna işaret ederek, bir çok suça zemin hazırlaması nedeniyle sosyal dokuyu bozduğunu, kişisel gelişim ve başarıyı olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal kalkınma ve istikrara büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Gerek toplumun her kesimini etkilemesi, gerekse bir toplumdan diğerine sınır tanımaz yaygınlığı nedeniyle uyuşturucu madde kullanımının çok yönlü boyutlarıyla önemli toplumsal travmalardan, sorunlardan biri olduğuna işaret eden Toptan, Birleşmiş Milletler verilerine göre, uyuşturucu madde kullanımının her yıl yüzde 8 oranında arttığını vurguladı. Dünyada madde kullanımı nedeniyle yılda 200 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini anlatan Toptan, ''Uyuşturucu ticaretindeki para hacminin 300 milyar dolardan fazla olduğu ifade edilmektedir. Bu rakamın birçok ülke ekonomisinden fazla olduğu gözlerden kaçmamalıdır'' dedi.

Yaşanan ailevi ve toplumsal travmalardan en fazla etkilenen kesim olan çocuklar ve gençlerin bir kaçış olarak uyuşturucu maddelerinin aldatıcı dünyasına sığındığına dikkati çeken Toptan, şöyle konuştu:

''Özellikle son yıllarda madde bağımlılığının hızla arttığını, ilkokul düzeyindeki yavrularda bile görülmeye başlandığına üzülerek tanık oluyoruz. Ülkemizde yapılan araştırmada; lise öğrencilerinin yüzde 19,2'sinin sigara ve alkol, yüzde 5,7'sinin sigara ve uyuşturucu, yüzde 5,6'sının alkol ve uyuşturucu ile yüzde 4,9'unun sigara, alkol ve uyuşturucu maddenin üçünü birden kullanmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu tablo, bizim için tehlike çanlarının çaldığının işaretidir. Tehlike kapımıza kadar gelmiş demektir. Artık böylesine yaygınlaşmaya başlamış ciddi ve kapsamlı bir sorun karşısında hiçbir kurum ya da kimse duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Çocuklarımızı ve geleceğimizi hep birlikte korumak zorundayız. Çocuklarımızla daha fazla ilgilenerek, onlarla paylaşarak, iletişim kurmaya, sorunlarını dinleyip problemlerini aşmalarına yardımcı olmaya çalışarak onları zararlı alışkanlardan uzak tutabiliriz.''

-''YASAL DÜZENLEMELER VE POLİSİYE ÖNLEMLER YETMEZ''-

Türkiye'nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusuyla gelişme yolunda ilerleyen bir toplum olduğunu, köyden kente göçle birlikte toplumsal uyum ve mesleki eğitim gibi sorunların can alıcı şekilde hissedildiğini kaydeden Toptan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençlere iş, aş, sağlıklı bir gelecek ve yaşam koşullarını hep birlikte üretmek zorundayız. Onların sağlıklı ve verimli bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmeleri için gayret göstermeli, üretime, spora ve sanatsal alanlara yönlendirmeliyiz. Eğitim süreçlerini daha başarılı ve verimli geçirmelerine, kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamalıyız. Aileden başlayarak devlet, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri olarak daha fazla sorumluluk bilinciyle yavrularımıza sağlıklı ve başarılı bir gelecek hazırlamalıyız.

Böylesine hayati sorunlara sadece yasal düzenlemelerle ya da polisiye önlemlerle çözüm bulmak mümkün değildir. Madde bağımlılığıyla, kaybolan hayatlarla birlikte ümitler, hayaller, ailelerin ve toplumun geleceği de beraber kaybolmaktadır. Sağlığın kaybedilmesi çok kolay, fakat kazanılması çok zor hayati bir konu olduğunu biliyoruz. O yüzden önlemi önceden almak, sorunun oluştuğu zemini kurutmaya çalışmak en doğru yol ve yöntemdir. Bilgi ve bilinçlendirme çabaları, kişilerarası diyaloğu ve sosyal becerileri artırma; uyuşturucu karşıtı değerleri güçlendirme koruyucu çalışmalarının başında gelmektedir.''

-''TRANSİT ÜLKE...''-

Toptan, Türkiye'nin, uyuşturucunun doğudan batıya geçirilmesinde transit ülkelerden biri durumunda olduğuna dikkati çekerek, ''Madde kaçakçılığı, parmak ısırtan ekonomisiyle teröre ve kanun dışı yapılanmalara hayat vermektedir. Milletimiz geçmişten beri büyük acılar yaşatan bölücü terör örgütünün en büyük finans kaynağının uyuşturucu olduğunun bilincindedir. Küresel hale gelen böylesi suç organizasyonlarıyla uluslararası etkin bir mücadele biçimi gereklidir'' diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve benzer suçlarla etkin bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Toptan, ancak, sorunun yaygınlığı ve çok yönlü olması nedeniyle sadece güvenlik tedbirleriyle sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadele konusunda barış, istikrar ve huzur için uluslararası işbirliğini desteklediğini ve ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Toptan, Meclisin de yasama ve denetim faaliyetlerinin yanında, sosyal problem alanlarında politika ve çözüm önerileri geliştirilmesine katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Toptan, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet Erdöl'ün de büyük çabalarıyla kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini ve bu yasayla önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlattı. ''Sigara konusunda aldığımız bu mesafe, bizim için mutluluk vericidir. Toplum olarak sağlığımızın korunması konusunda atılan çok önemli ve çağdaş bir adımdır'' diyen Toptan, Meclisin millete en güzel armağanı olan ve gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için çok hayati önem taşıyan yasanın toplumda büyük ölçüde kabul görmesinin ve sigara kullanım oranında düşüşe sebep olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Yasağın Mecliste milletvekilleri tarafından yüzde 100 uygulanmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Toptan, ''Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ve kullandığı yerlerde sigaranın yarattığı olumsuz şartların yerini dumansız, daha sağlıklı ortamlar almaya başlamıştır. Sigara yasağı kapsamının 19 Temmuz'dan itibaren genişlemesi nedeniyle bu konuda herkesin, tüm idarecilerin daha duyarlı davranacağına da inanıyorum'' dedi.

Uyuşturucu başta olmak üzere madde bağımlılığı ve kaçakçılığıyla mücadele konusunda kurulan Araştırma Komisyonunun kitap haline getirilen raporun ortaya koyduğu görüş ve önerileriyle uyuşturucuyla mücadelede ışık tutacağına inancını dile getiren Toptan, Meclis olarak bu konuda üzerlerine düşün her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

''BÜYÜK RANT''

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da dünyada son yıllarda kullanımının yaygınlaşması nedeniyle uyuşturucuyla mücadelenin ön plana çıktığını belirterek, ''Uyuşturucu trafiği, arz-talep-rant üçgeninde dönüyor. Çok büyük rant sağlıyor. Bu kadar büyük rant için yapılmayacak şey yok'' dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye önlemlerle değil, her alanda yoğun bir çalışmayı gerektirdiğine işaret eden Köksal, katıldıkları her uluslararası toplantıda Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda Mecliste bir komisyon kurulduğunu anlattıklarını, bunun ülke açısından büyük bir itibar sağladığını söyledi.

Köksal, Türkiye'nin uyuşturucu konusunda iki ayrı noktada hedef olduğuna işaret ederek, hem uyuşturucunun Uzakdoğudan Avrupa'ya sevkinde hem de ülke içinde kullanımının yaygınlaştırılmasında hedef olduğunu söyledi. Türkiye'de uyuşturucu kullanımının, Avrupa ve diğer ülkelere göre düşük olmasına rağmen, bunun özendirildiğine işaret eden Köksal, bir yandan sokak satıcılarına yönelik operasyonlarla çocuk ve gençlerin uyuşturucuya özendirilmesine darbe vurulduğunu, diğer yandan da geçiş güzergahı olmasının önlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Yapılan operasyonlarla son 2 yılda elde edilen uyuşturucunun, AB üyesi ülkelerin toplamında elde edilenlerin üzerine çıktığını belirten Köksal, polisin uyuşturucuyla mücadeleyi kendisine misyon olarak seçtiğini, bunun insanlık adına yapılan en önemli çalışma olarak gördüğünü söyledi.

-''MÜCADELE ARTTIKÇA...''-

Çalışmalarını tamamlayan TBMM Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, küresel etkiler ve coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin uyuşturucuda geçiş noktasında olduğunu belirterek, bu alandaki riskin azaltılması gerektiğini söyledi.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Ünüvar, hazırlanan raporun daha rahat kullanılması ve yararlanılması amacıyla kitap haline getirildiğini, ayrıca iki gün sürecek panelle konunun ele alınacağını anlattı.

Ünüvar, ''Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları arttıkça geleceği daha aydınlık bir Türkiye ile karşılaşacağız'' dedi.

Kampanyaya destek verdikleri gerekçesiyle Sanatçı Ferhat Göçer, Manken Tülin Şahin, Televizyon Programcısı Tayfun Talipoğlu, Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Sunucu Erkan Tan, Radyo Programcısı Cem Aslan ve Mansur El Sabah'a plaket verildi. Tan, plaketini alırken, ''Katıldıkları her davette alkol almayı çağdaşlık sayan sapık bir zümre var. Bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz. Onu bilmiyorum'' derken, Aslan da programına katılanları kişileri sigarayı bıraktırdığını ifade ederek, ''Sigarayı bırakmak bu kadar zor olmalı. Bunun daha kolay yolu olmalı'' dedi.

Talipoğlu'nun, Manken Şahin'e, ''Sen olduğun için yarın gazetelerde çıkacağız'' demesi gülüşmelere yol açtı. Şahin de genç nüfusun sağlıklı yaşam ve spora özendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Bana ne zaman ihtiyacınız olursa hazırım'' diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*