Toptan'dan Demokrasi Günü mesajı

Toptan'dan Demokrasi Günü mesajı.13524
  • Giriş : 15.09.2008 / 14:22:00

TBMM Başkanı Köksal Toptan, vatandaşların seçme ve seçilme hakkını özgür bir şekilde kullanarak seçtikleri temsilcilerin katılımıyla oluşan parlamentoların, demokratik sistemin vazgeçilmez kurumları olduğunu belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Toptan, 15 Eylül Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demokrasinin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı, hukukun üstünlüğünü, toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesini, birliğini ve huzurunu esas alan yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Toptan, demokratik bir ülkede herkesin kanun önünde eşit olduğunu; barışın, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin, demokrasi içinde yeşerdiğini kaydetti.

Köksal Toptan, demokrasinin ideal bir şekilde yaşanabilmesinin, bazı toplumsal özelliklerin varlığına bağlı olduğunu belirtti. Bunların başında gelen çoğulculuk ve katılımcılığın demokratik toplumun temel dinamiklerinden olduğunu dile getiren Toptan, ''Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar hedefi doğrultusunda demokratik değerleri kendisine ilke edinen Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan beri bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir'' dedi.

Çoğulculuğun sağlanabilmesi için siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin kurulması ve özgür bir şekilde faaliyet göstermesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Toptan, insanlığın tarih boyu yaşadığı tecrübeler sonucunda ulaştığı en ideal yönetim biçimi olan demokrasinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, toplumun taleplerine cevap veren kurumların olması gerektiğini bildirdi.

-''FARKLI YAKLAŞIMLARI DİYALOG VE UZLAŞMA YOLUYLA...''-

Köksal Toptan, mesajında şunları kaydetti:

''Toplumsal talep ve ihtiyaçların karşılık bulduğu en önemli kurum, vatandaşların özgür iradeleriyle seçtikleri temsilcilerden oluşan parlamentodur. Vatandaşların seçme ve seçilme hakkını özgür bir şekilde kullanarak seçtikleri temsilcilerin katılımıyla oluşan parlamentolar, demokratik sistemin vazgeçilmez kurumlarıdır.

Vatandaşların özgür iradeleriyle şekillenen parlamento, toplumun tüm farklılıklarını temsil eder ve ülkenin ihtiyaç duyduğu gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirir. Parlamentolar, temsil edilen siyasi grupların farklı yaklaşımlarını diyalog ve uzlaşma yoluyla siyasete dönüştürmek için çalışır. Yine parlamentolar, sivil toplum örgütleri aracılığıyla halkın çalışmalara katılması, parlamento üyelerini takip edebilmesi ve uluslararası parlamenter diplomasinin ülke menfaatine uygun şekilde yürütülmesi sorumluluğunu taşımaktadır.

Devletler ve toplumların ilişkilerine bakıldığında, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan çatışmalar, savaşlar, güç kullanımı, egemenlik haklarının ihlali, demokrasi idealinin uluslararası ilişkilere hakim olması için ortak bir çabanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küreselleşen dünyada barışın hakim olabilmesi için demokrasinin sadece devletlerin kendi topraklarında tesisinin yeterli olmadığını, evrensel bir ideal olarak bütün toplumlar tarafından kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın Demokrasi Gününü kutluyor, demokrasi ideallerinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir dünya diliyorum.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*