Torba yasa vergi affı 2014 istekleri - Torba yasası bağkur affı 2014 - Torba yasada neler var?

Torba yasa vergi affı 2014 istekleri - Torba yasası bağkur affı 2014 - Torba yasada neler var?.39630
27.01.2014 / 16:57:35

Torba yasanın çıkması beklenirken bütün ayrıntılar haberaktuel.com sayfalarından yayınlanmaya devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi haberaktuel.com'un edindiği bilgilere göre milyonlarca kişinin heyecanla beklediği torba yasa için geri sayım başladı. 'Torba'dan GSS ve Bağ-Kur borçlusundan taşeron işçisine, emekliden anne adaylarına kadar geniş bir kitleye müjdeler çıkacak...

Geniş kitleleri ilgilendiren önemli düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan torba yasa tasarısında çok sayıda düzenleme yer alacak. Tasarıda yer alması beklenen düzenlemelerden bazıları şöyle: 

GSS AFFI: 
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af için çalışılıyor. 3 alternatif hazırlandı. Bunlar; "Prim borcu olanların tamamının borçlarının faizlerinin silinmesi, ana paranın 12 eşit taksitte ödenmesi", "Sağlık hizmeti alanların borçlarının faizlerinin silinerek, ana parasının taksitle ödenmesi" ve "Hiç sağlık hizmeti almayanların borçlarının ana para ve faiziyle birlikte tamamının silinmesi." 

BAĞ-KUR AFFI: 
Üzerinde durulan düzenlemeye göre; Bağ-Kur'a prim borcu olanlar, gecikme zamlarının yüzde 50'si silinerek 36 aya kadar taksitle borcu ödeme imkanına sahip olacak. 24 aydan çok borcu olanların isterlerse hem borçları hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek. 

İNTİBAK
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammının akıbeti bu ay belli olacak. Anlaşmaya varılırsa, konununtasarıya ekleneceği ifade ediliyor. 

TAŞERON İŞÇİLERİ: 
İzinden maaşa kadar iyileştirmeler olacak. Kıdem tazminatı almalarını sağlayacak düzenleme yapılacak. 

4C'LİYE KADRO: 
Sayıları yaklaşık 23 bin olan 4C'lilerin kadro talepleri masaya yatırılacak. Anlaşmaya varılması halinde düzenlemenin torba tasarıya eklenmesi bekleniyor. 

ÇOCUK TEŞVİĞİ:
Bu pakette doğum yapan kadına iş güvencesi, prim desteği, esnek çalışma seçeneği ve muayene izni gibi önemli desteklerin yer alması bekleniyor. Pakette olması beklenen bazı düzenlemeler şöyle: "3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı verilecek. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılacak. Esnek çalışanların yıllık ücretli izin, hafta tatili, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak."

TAŞERON

Torba yasa ile taşeron işçilere hakları veriliyor. Sözleşmeler 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Muvazaalı olanlar kadroya alınacak. Hükümetin pek çok alanda yapacağı kanuni düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı içinde çalışma hayatı ile ilgili de önemli konular yer alıyor. Taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü için de düğmeye basılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; taşeron işçileri için 1 yıl olan sözleşme süresi 3 yıla çıkarılıyor. Kamudaki taşeron işçileriyle ilgili olarak da mahkemenin verdiği muvazaa kararları için sulh yadakadro yoluyla çözüme gidilmesi öngörülüyor. Kıdem tazminatı konusu taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca rafa kaldırılırken; çalışma hayatının diğer alanlarındaki düzenlemelere yoğunlaşıldı. Torba yasa tasarısında taşeron işçileriyle ilgili önemli düzenlemelerbulunduğu belirtiliyor. Yavaş yavaş netleşmeye başlayan paketin içeriğine göre; taşeron işçilikteki sorunların önemli bir kısmı bu yasal çalışma ile giderilmeye çalışılacak. Bunların başında taşeron işçilerinin sözleşme süresi geliyor. 1 yıl olan sürenin 3 yıla çıkarılması gündemde.Yine alt işverenlik için bazı tanımlarda değişikliğe gidiliyor. Buna göre de asıl işverenin bir işi alt işverene verebilmesinde aranacak şartlarda bir takım değişiklikler söz konusu. 

KAMUDA SORUN VAR 
Kamudaki taşeron işçiliği konusundaki en büyük sorunlardan biri de muvazaa kararları. Taşeron işçisinin mahkemeye gitmesi halinde asıl işveren ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bununla ilgili olarak mahkemelerin vermiş olduğu çok sayıda karar bulunuyor. Bu sorunun çözümü için de taraflar 2 alternatif üzerinde duruyor. Kamuda bu şekilde bulunan işçilerle sulh yoluna gidilmesi düşünülüyor. Eğer burada çözüm olmazsa sayıları yaklaşık 10 bini bulan işçinin kadroya alınması planlanıyor. Yetkililer tarafından kadro konusunun da ciddi bir şekilde ele alındığı belirtiliyor. Kamuda 600 bini aşkın taşeron işçisi çalışıyor. Bu işçilerin bir bölümü taşeronun işini değil, asıl işverenin işini yapıyor. İşçiler ortada bir muvazaa olduğunu iddia ederek dava açıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*