TRT kameramanı MİT'e çalışıyor

TRT kameramanı MİT'e çalışıyor.12291
  • Giriş : 09.07.2006 / 00:00:00

Hizbullah'ın kayıtlarına göre TRT kameramanı MİT'e çalışıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

PKK yanlı yayın yapan www.firatnews.com haber sitesi hizbullah örgütüne yönelik olarak 17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz'daki bir villaya yapılan operasyonda tahrip edilen ve çözümleri ABD'de yapılan Hard Disk, CD ve kaset çözümlerini iki gündür açıklıyor.
Bugün verilen kısımda gazeteciler hakkında ilginç bilgiler yer alıyor:

Çözümü yapylan kayytlarda Diyarbakyr'da bazy gazete yayyn yönetmeni, yerel gazete sahibi ve gazetecilerin Hizbullah-MYT-Kontrgerilla ba?lantylarynyn ne ?ekilde oldu?u öne sürülüyor. Kaset kayytlarynda özellikle Diyarbakyr'da karanlyk bir geçmi?e sahip Fettullahcy i?adamy Mehmet Ali Altynda?'yn sahibi oldu?u gazete, televizyon, i?yeri ve ?irketindeki ili?kiler ile Yeni?afak gazetesi temsilcisinin ili?kileri ele alynmy?.

2000 yyly Ocak ayynda Türkiye genelinde Hizbullah'a yönelik ba?latylan operasyonlar sonucunda 17 Ocak tarihinde Beykoz'da örgüt lideri Hüseyin Velio?lu'nun da bulundu?u villaya operasyon yapylmy?ty. Operasyon syrasynda silahly çaty?ma çykmy? ve örgüt lideri Velio?lu öldürülmü?tü. Çaty?ma sürerken, örgütün ar?ivinin ele geçmemesi için kayytlaryn bulundu?u bilgisayar Hard Diskleri, CD ve kasetler silahla taranmy? ve kysmen yakylmy?ty. Operasyon sonunda ele geçirilen ve çözümü yapylamayan belge ve dökümanlar ABD'ye gönderilmiş ve bunların çözümleri geçtiğimiz günlerde yapılarak Hizbullah davalarının görüldüğü istanbul ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmişti.

Çözümü yapylan Hard Disk, CD ve kayytlarda, Hizbullah-MYT-Kontrgerilla ili?kileri açykça ortaya çykarken, binlerce ki?inin de fi?lendi?i belirlendi. Çözümü yapylan kayytlarda gazeteci, gazete temsilcisi, gazete yayyn yönetmeni ve yerel TV'lerin ili?kileri konusunda ?unlar not alynmy?:

Özcan Ya?mahan: MYT te?kilat üyesidir. 1993 yylynda polisten istihbaratçylyk e?itimini birlikte aldyk. ?u anda Diyarbakyr Söz TV'de kameraman olarak çaly?yyor. Polisin talimaty ile bazy Hizbullah ve PKK'ly ?ahyslaryn ve i? yerlerinin görüntülerini televizyon çekimleri bahane edilerek görüntü elde ettiklerini bana söyledi.

1.75 boylarynda, ?i?man, saçlary kyvyrcyk birisidir. Annesinin ady Feride, babasy ady Nasrettin'dir. Aslen Hasankeyf'lidir. Nasrettin Ya?mahan'yn babasyna Mahmudê Çolan deniyordu. Nasrettin belediyede kum arabys ?oförüdür ve çok eski bir MYT'ir. Avcylar Derne?i üyesidir. Özcan Ya?mahan benim annemin akrabasydyr. Annesinin babasy Mehmet Ayarcy idi ve eskiden alayda fyryncylyk yapyyordu. Dayysy Veysel Ayarcy Tekirda?'da istihbarat subayydyr. Di?er dayysy Faysal Ayarcy Yzmit Gebze de polistir. Teyzesi Yüksel Ayarcı İzmit Kemeraltı polis karakolunda kadın polistir. Diğer teyzesi Ayşe Ayarcı da Silvan'da görev yapan Ali Muhyettin adlı bir polis il evlidir. Özcan önce Can TV adlı televizyon kanalında haber spikeri olarak çalışmaya başladı ve aynı zamanda gazete muhabirliği bile yapıyor. Polis onu da cemaate yerleştirmemi istedi. Karısı çarşaf giyiyordu. Fakat ahlaksız bir kadın olduğu için Özcan'a ona çarşaf giydirmemesini söyledim. Daha sonra TRT'de kameraman olarak çalışmaya başladı. (Haydar Kaya sorğusundan)

Bilgisayar Kursu: Ofis Camiisinin yanynda. Aslynda o bilgisayar kursunu polis çaly?tyryyor ve bilgisayar kursu adyyla siyasi dersler veriliyordu. Dersi polis okulu faaliyete girdi?i zaman o yeni binalarda vermeye ba?ladylar. Derslerde narkotik, mali polis istihbaraçtyly?y, örgüt istihbaratçyly?y, istihbaraçynyn davrany? ve görünü?lerinin neler olaca?y konularynda bilgiler veriliyordu. Orada isimlerimiz kod isimlerle okunuyordu. Diyarbakyr'da daha sonra o kursa katylan Nurettin ?iro isimli ?ahsy Da?kapy'daki Japon pasajında gördüm. O zaman onu Namık koduyla tanımıştım. Japon pasajında dükkanı var. O kursa ben ve Özcan Yağmahan birlikte katıldık. Özcan'ın kodu da Emre Can'dı Haydar Kaya sorğusundan)

Söz TV Müdürü: MYT mensubu oldu?unu ve onlara özellikle Diyarbakyr'da müslümanlara ait i?yerlerinin ve ?ahyslarynyn görüntülerini kameraya almalaryny talimat olarak verdi?ini söylüyordu. Söz TV'nin Altynda? tesislerine polislerin sürekli genç insanlary getirdi?ini ve bu gençlerin tümünün müslüman tipi insanlar oldu?unu söyledi. Altynda? tesislerine saldyry yapyldy?y zaman, yukarydan saldyry kameraya çekilmi? ve kamera görüntülerini polis bu çocuklara gösterip ?ahys tespiti yapmaya çaly?yyormu?. Polis bu saldırıdan dolayı Hizbullah'tan da şüpheleniyormuş.

Ayryca polislerin ve MYT'le elemanlary ile bu tesiste bulu?up görü?melerde bulunuyorlar. Özcan ayryca Ysmail Yazgan'yn MYT oldu?unu söylüyordu. (Altynda?'yn sahibi oldu?u YNTYM Yn?aat'yn muhasebecisi ve Batman'da 1992 yylynda öldürülen YHD'li Syddyk Tan cinayetinin sorumlusu olarak gözaltyna alynyp serbest byrakylan Ryfai Yazgan'yn karde?i)

Orada çyly?an herkesin istisnasyz MYT oldu?unu ve çaly?an birkaç i?çinin müslüman olarak bilindiklerini, onlary da hep gözetlediklerini söyledi. (Haydar Kaya sorgusundan)

Mercek Optik: Dörtyol Suakar pasajynyn altyndadyr. Mehmet Ali Altynda?'yndyr. Maddi olarak çok zengin olmasyna ra?men gözlükçü dükkanynyn i?letilmesi ilgi çekicidir. Ben Söz TV'de çaly?yrken servisi orada beklerdik. Yçeridekilerin de akrabalary oldu?una, kyz ve erkek karde?lerinin çocuklary oldu?unu biliyorum. Buranyn MYT'lik amacy ile kullanyldy?yna inanyyorum. (Ybrahim Sary sorgusundan)

Mustafa Kahraman: Diyarbakyrlydyr. Söz TV'de Sa?lyk Programy da yapty. Kopya çekerken yakalanmy?ty. Normalde okuldan bir yyl uzakla?tyrylmasy gerekiyordu. Soru?turmasyny uzattyrdyk. Soru?turmacy Prof. Dr. Celal Ayaz'dy. Ben hiç sormadym 6 ay kadar uzatty. 3. synyfy bitirip 4. synyfa geçti. Her gün benim yanyma u?rardy. Bu geli?lerinden birinde Ufuk komiserle tany?tylar. Bende, "Siz Ufuk komiserle anla?yn ben sana yardymcy olurum" dedim. Sonra Ufuk komiser anla?tyklaryny söyledi. Süreyi yaz tatiline rast getirip iki aylık staj kapybıyla kapattık. Kendisi şu anda öğrencidir. (İbrahim Sarı sorgusundan)

Necdet Akyüz: Söz TV'de çyly?an Nurettin Akyüz'ün karde?idir. Elazy? veya Erzurum'a yatay geçi? yapmak için çok u?ra?ty. Notlary yüksek oldu?u halde gelemiyordu. Bana çok gelip gittiler. En sonunda ben kendisine yalnyz bir anymyzda, "Senin için özel ilan verece?im" dedim. 4. ve 5. synyflarda yatay geçi? oldu?u halde biz almyyorduk. "Yalnyz senden bir iste?im var" dedim. "Ne istersen yaparym" dedi. "Yki gün sonra bana u?ra" dedim. Ufuk komiserle görü?türdüm, anla?tylar. 1997'nin ?ubatynda buraya aldyk. (İbrahim Sarı sorgusundan)

Mehmet Karasakal: Bu ?ahys Yeni ?afak Gazetesi'nin temsilicili?ini yapan bir ?ahystyr. Ayny zamanda Dicle Üniversitesi'nde Biyolojide okumaktadyr. Umut Can bu ?ahys hakkynda (Haziran 1997) MYT oldu?unu söyledi. Ben de yok dedim. Bana okulda solcular herkes onun hakkynda MYT'tir diyorlar dedi. Bu sebeple ben de M. Karasakyl'yn MYT oldu?unau dü?ünmekteyim. (Nurettin Güne? sorgusundan)

Do?u? Matbaasy: JYTEM istedi?i tüm sahte belge ve evraklary Diyarbakyr Do?u? matbaasynda bastyryr. JYTEM'cidir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious