TSK Personel şartlarında değişiklik

TSK Personel şartlarında değişiklik.10941
  • Giriş : 03.12.2008 / 15:01:00

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sözleşmeli subay ve astsubay istihdamına yönelik düzenlemeleri içeren, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

''Ön sözleşme'', ''Askeri eğitim'', ''Emsal'' ve ''Sözleşme Yılı'' ifadelerinin yeniden tanımlandığı tasarıya göre, sözleşmeli subay kaynaklarını, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulları bitiren, 27 yaşını geçmemiş olanlar oluşturacak. Lisarsüstü eğitim yapanlar için yaş sınırı 32 olacak.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek bölüm veya branşlarda, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenler de sözleşmeli astsubay olabilecek. Sözleşmeli astsubaylıkta üniversitelerin 4 yıllık bölümünü biterenler için yaş sınırı 27, iki yıllık yüksekokul mezunları içinse 25 olacak.

Askeri okullardan ve TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, TSK'ya sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak alınmayacak. Ancak, halen askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlar ile terhis edilenler, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olabilecek.

-ARANAN ŞARTLAR-

Sözleşmeli subaylık ve astsubaylık için şu şartlar aranacak:

''Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak. Öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak.

Cezaları ertelenmiş, af kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türklüğü ve cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık ve yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı ve taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından mahkum olmamak.

Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununa göre siyasi faaliyette bulunma suçundan ceza almamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak ve sınavlarda başarılı olmak.''

Askeri hakim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmayacak.

-RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ-

Sözleşmeli subayların harp okulu öğrenim süresinden, sözleşmeli astsubayların ise Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim süresinden yıl olarak daha fazla okudukları süreler ve muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülmeyecek. Ancak, bunlardan, muvazzaf subaylığa geçirilenlerin harp okulu, muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin ise Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim sürelerinden, hazırlık sınıfı ile normal öğrenim süresinden fazla okunan süreler hariç, yıl olarak fazla okudukları süreler, rütbe bekleme sürelerinden düşülecek.

Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi feshedilenler hariç, sözleşmeli tabip subaylar, devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacak. Bunlardan, tıpta uzmanlık sınavını kazananlar, kıta, kurum ve karargahlarda 3 yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

-KİMLERİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK?-

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, şu kişilerin sözleşmeleri, süresinin bitiminden önce feshedilebilecek:

''Sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olanlar. Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle TSK'da görev yapamayacağı, sicil ve kanaat raporu; yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği de sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar.

Cezaları ertelenmiş, af kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türklüğü ve cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık ve yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı ve taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olmak.

Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununa göre siyasi faaliyette bulunma suçundan ceza almak.

Disiplin mahkemelerince verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihten itibaren, geriye dönük olarak son 1 yıl içinde toplam 30 gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamış olmak. Yasadışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak.

Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evlilikleri Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek. Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından, barışta veya savaşta görevini yaparken ya da görevi dolayısıyla saldırıya uğrayan, meslek hastalığına yakalananlar ile bir sözleşme yılı içinde hastanelerde yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç; alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi 90 günü geçmek.''

-DİSİPLİN CEZALARI-

Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında, muvazzaf subay ve astsubaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli subay adayları hakkında yedek subay adaylarına uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli astsubay adayları hakkında ise astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri uygulanacak.

Askerlik görevini yapmadan sözleşmeli subay ve astsubay olanların askerlikleri, Milli Savunma Bakanlığınca tehir edilecek.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tasarının kabul edilmesinin ardından, sözleşmeli subay ve astsubaylık istihdamının, çok daha net, anlaşılabilir ve uygulanabilir kurallara kavuştuğunu söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*