TSK'da yeni kıdem düzeni geliyor

  • Giriş : 17.03.2007 / 00:00:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bünyesinde görev yapan ve kendi "nam ve hesabına" yüksek lisans yapan her askeri personele artık "kıdem" verilmeyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve askeri personele verilecek kıdemi yeni esaslara bağlayan yasa tasarısı Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" askeri personele verilen kıdemleri yeni esaslara bağlıyor. Tasarı yüksek lisans eğitimi alan her askeri personele kıdem verilmemesini öngörüyor. Tasarıya göre, lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapan askeri personele kıdem verilmesi için "askeri disiplin, tutum ve davranışlar, görevindeki başarı, mesleki bilgi ve yetenekler, genel kültür ve şahsi nitelikler" baz alınacak.

KIDEM SINIRLAMASI

Yasa tasarısı, yüksek lisans eğitiminden dolayı kıdem almayı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dalları karşılığında gösterilen kontenjana girme şartını getiriyor. Söz konusu kontenjana girebilmek için ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğretim Yönetmenliğinde belirtilen şartlar ve nitelik değerlendirilmesinin esas alınması öngörülüyor, ikinci yüksek lisans eğitiminde yeni bir kıdem verilmesine ilişkin uygulama kaldırılıyor.

Tasarıya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 36'ıncı maddesi kapsamında verilecek kıdemlerin toplamı 3 yılı geçemeyecek.
Tasarı ile TSK'nın emir komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olduğu belirtilen kıdemin artık, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi amaçlanıyor.

EMİR-KOMUTA İLİŞKİSİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan yasa tasarısının gerekçesinde ise şu görüşlere yer veriliyor:
"Mevcut düzenlemeyle, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dalları karşılığında ihtiyaç duyulan kontenjan belirtilmediğinden, uzman personel ihtiyacı dışındaki personele de kıdem verilmesine yol açılmıştır. Bu durum, personeli sadece kıdem alma düşüncesiyle yüksek lisans yapma yoluna sevk ederek, TSK'daki emir komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olan kıdem anlayışının zedelenmesine yol açmıştır. Kontrolsüz olarak verilen kıdemler TSK İnsan Gücü Planında öngörülen rütbe birikimlerini olumsuz yönde etkilemiştir. TSK Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve nitelik değerlendirmesinin esas alınması öngörülmektedir. Böylece TSK emir-komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olan kıdemin, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatla belirlenen şartlar ve nitelikler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucu hak edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious