TSK'dan ihraç edilene Kamu yolu kapalı!

TSK'dan ihraç edilene Kamu yolu kapalı!.14293
  • Giriş : 24.12.2008 / 12:16:00
  • Güncelleme : 24.12.2008 / 12:21:46

AYM, TSK'dan mahkeme kararıyla ihraç edilenlere Emekli Sandığına bağlı olarak kamuda çalışmasına kapıyı kapattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anayasa Mahkemesi, TSK'dan mahkeme kararıyla ihraç edilenlerin, daha sonra Emekli Sandığına bağlı olarak çalışmasını yasaklayan Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili hükmünün iptal istemini reddetti.

Konya'da ticaret yaptığı gerekçesiyle Askeri Ceza Kanunu'na Müzeyyel Kanun'un 1/A maddesi gereği mahkum olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen bir subay, görevine son verilmesi işlemine dayanak gösterilen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 104. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Başvuru dilekçesinde, asker olarak görevliyken ticaret yapmak suçundan dolayı askeri mahkeme kararıyla ihraç edilen kişinin mesleki hayatı engellendiğinden hukuk devleti ilkesine aykırı davranıldığı ileri sürüldü. Kararın, TSK'dan ihraç edildikten sonra askerlik hizmeti dışındaki tüm kamusal hak ve sorumlulukları yönünden diğer kişi ve kamu görevlileri arasında bir fark olmadığı halde aksi öngörüldüğünden eşitlik ilkesine, kamuda yeniden çalışmaya engel olunduğundan ve ayrıca askeri mahkeme kararlarına farklı anlamlar yüklendiğinden de Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Konya 1. İdare Mahkemesi, kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, askeri mahkeme kararı ile TSK'dan ihraç edilen bir kişinin Bağ-Kur veya SSK'ya bağlı olarak çalışma hayatını sürdürmesine bir engel bulunmadığı ifade edildi.

Askeri mahkeme kararıyla TSK'dan ihraç edilen bir kişinin Emekli Sandığına tabi kurumlarda yeniden göreve alınamamasının, Anayasa'nın 70. maddesinde belirtilen hizmete almada görevin gerektirdiği nitelikler kapsamında görüldüğünden Anayasa'ya aykırılıktan söz edilemeyeceği belirtilen kararda, Anayasa'nın 10. maddesinde yer verilen ''yasa önünde eşitlik ilkesi''nin de hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusu olduğu kaydedildi. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitliğin öngörüldüğü vurgulanan kararda, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısındaki eşitliğin çiğnenmesinin yasaklandığı belirtildi.

''Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez'' denilen kararda, aynı hukuksal durumların aynı, ayrı hukuksal durumların ise farklı kurallara bağlı tutulması halinde Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesinin zedelenmeyeceğine işaret edildi.

Kararda, ''Devlet memurluğuna girmek isteyen bir kişi ile askeri mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildikten sonra tekrar devlet memurluğuna girmek isteyen kişinin hukuksal konumları aynı olmadığından, bunlar arasında eşitlik karşılaştırılması yapılamaz'' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*