TÜBİTAK Bilim Kurulu çalışma esasları

TÜBİTAK Bilim Kurulu çalışma esasları.6755
  • Giriş : 13.06.2009 / 10:41:00

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri, tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce veya ön yargı sahibi oldukları kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili gündem maddelerine ilişkin oylamaya katılamayacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Bilim Kurulu başkan ve 12 üyeden oluşacak. Kurum Başkanı aynı zamanda Bilim Kurulu'nun da başkanı olacak.

Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 7 olacak.

Bilim Kurulu üyelerinin, olağan toplantılara 12 ay içerisinde toplam 6 defa veya üst üste 3 defa mazeretsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmamaları durumunda üyelikleri Bilim Kurulu kararı ile düşecek. Mazeretlerin kabul edilebilir olup olmadığı, duruma göre 6 ya da 3 toplantıya katılım sağlanmamasını müteakip ilk toplantıda Bilim Kurulu tarafından re'sen değerlendirilecek.

Kararlar müzakere yapılarak alınacak. Bilim Kurulu üyeleri, kendileriyle, eş ve çocuklarıyla, anne, baba ve kardeşleriyle, halen ya da son bir yıl içinde ortağı oldukları kuruluş ve işletmelerle, kuruma bağlı enstitülerde ve yönetim kurullarındaki görevlendirmeler hariç olmak üzere, halen veya son bir yıl içinde yönetiminde bulundukları ya da yönetim kurullarında yer aldıkları kurum, kuruluş ve işletmelerle, tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz, düşünce veya ön yargı sahibi oldukları kişi, kurum ve kuruluşlarla, kendisinin ya da ilgili hükümde belirtilen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin, halen ya da son bir yıl içinde üyesi veya personeli olduğu kurum ve kuruluşlarla ilgili gündem maddelerine ilişkin oylamaya katılamayacaklar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*