TÜBİTAK kanunu değişti

TÜBİTAK kanunu değişti.30064
  • Giriş : 01.08.2008 / 08:20:00

Meclis'te TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanunda değişiklik öngören yasa tasarı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kurulması Hakkında Kanunda değişiklik öngören yasa tasarı kabul edildi. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, kanun tasarısıyla TÜBİTAK'a üye atanması konusunda Başbakana fazla yetki verilmediğini belirterek, Başbakan'a Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulması konusunda öneride bulunduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın kendi üyelerini seçtiğini, 2 katını Başbakana gönderdiğini, Başbakanın da bu isimler arasından yarısını seçtiğini ifade eden Aydın, "Başbakan olsam 'Bana fazla alan bırakılmadığını' söylerim. Başbakana fazla bir alternatif verilmiyor. Kurumların uygun gördüğü bilim adamları arasından yarısını seçiyor. Bilim ve teknoloji Kurulunun Başkanı Başbakandır. Dünyanın bir çok ülkesinde de durum böyle. Belli bir uyum için Başbakanın belli yetkileri olması lazım" diye konuştu. Mali özerklik konusunda Prof. Dr. Tosun Terzioğlu'nun yaptığı açıklamaları örnek gösteren Aydın, "Keşke devlet bu işlerle hiç uğraşmasa" dedi.

Aydın, Türkiye'de temel projelerle sosyal ve beşeri projelerin mutlaka desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, kritik teknoloji projelerinin desteklenmemesi durumunda ülke güvenliğinin tehlikeye gireceğine söyledi. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bilim ve teknoloji bakanlığının kurulması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kaç ay önce öneride bulunduğunu da ifade ederek, "O konuyu görüşüyoruz. Koordinasyon işini biraz daha
farklı çatı altında düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Tokat" TARTIŞMASI

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, "AK Parti iktidarı döneminde TÜBİTAK ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 kez mahkemelerden tokat yediğini" ileri sürerek, "Bu hoş mudur, doğru mudur, caiz midir?" dedi. "Başbakan için tokat tarifinin doğru değil. Sözünüzü geri al" diye tepki gösteren AK Parti'lilere Altay, "Almıyorum, ne söyleyeceğimi sana
mı soracağım? Benim ağzımı açtırmayın" karşılığını verdi. TÜBİTAK'ın emeğe saygısının olmadığını, İş Mahkemelerinden çıkan kararların ortada olduğunu öne süren Altay, "Meclisin AKP grubunun hukuka hiç saygısı yok, Başbakan'ın da bilime saygısı yok" dedi.

AK Parti'li milletvekilleri, Başkanvekili Gülpınar'dan Altay'ın konuşmasına müdahale etmesini istedi. Gülpınar, "Sayın Altay, yakışıyor mu size" diye Altay'a uyarıda bulundu. Altay ise kendisinin konuşmasının kesildiğini, İçtüzüğe göre milletvekillerini uyarmasını istedi. Altay, "Siyaset yapmasını bilmiyorsanız, gidin öğrenin, ondan sonra buraya gelin. Size ne oldu bugün? Gece başınıza bir şey mi düştü?" ifadesini kullandı.

CHP'DEN ANAYASA YORUMU

CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, tasarının tümü üzerinde yaptığı konuşmada, tasarının, TÜBİTAK Başkanı ile Bilim Kurulu Başkanının Başbakan tarafından belirlenmesi amacıyla hazırlandığını bildirdi. Anayasa Mahkemesinin AK Partiyle ilgili davanın kararına değinen Coşkunoğlu, "Karara sevinenlere şaşıyorum. Neredeyse oy birliğiyle AK Parti'nin, laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğine karar verildi. Bu çok da sevinilecek bir durum değil" dedi.

MHP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, aynı amaçla hazırlanan tasarının 5. kez görüşüldüğünü belirterek, "TÜBİTAK, 2003'ten beri devlet dairesine dönüştürülmeye çalışılıyor" ifadesini kullandı. Türkeş, tasarıyı desteklemeyeceklerini, MHP Grubunun olumsuz oy kullanacağını bildirdi.

KUTU:

Kanunla, TÜBİTAK'ın organ ve birimleri; bilim kurulu, başkanlık,araştırma merkezleri, enstitüler, kurumun görevini yerine getirmesi için gerek duyulan bilim parkı, bilim merkezi, müze ve benzeri diğer birimlerden oluşacak. Kanunla, 12 üye ile Başkandan oluşan Bilim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçim usulü, üyelerin görev süresi ile Bilim Kurulunun görev ve
yetkileri yeniden belirleniyor. Bilim Kurulunun altı üyesi, bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş, araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve yönetmiş olması gerekecek. Bu üyelerden beşi, Bilim Kurulu tarafından belirlenen on, biri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu tarafından belirlenen iki aday arasından Başbakan tarafından seçilecek.

Başbakan; boş olan her bir üyelik için önerilen iki aday arasından bir kişiyi Bilim Kurulu üyesi olarak seçecek. Bilim Kurulu üyeliği Başbakan'ın kararıyla kesinleşecek.Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi, dört yıl olacak. Üyeliği sona eren üye, ancak dört yıllık bir dönem daha seçilebilecek.

Bilim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan kadrolara ilk defa verilecek açıktan atama izinleri hariç olmak üzere, Kurum hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK hükümleri uygulanmayacak. Sermayesinin yarısından fazlası TÜBİTAK'a ait olan şirketler, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.

Kurum tarafından desteklenen projelerde, bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75'ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*