TÜBİTAK ve MEB'nın Darwin korkusu

  • Giriş : 21.03.2009 / 09:52:00
  • Güncelleme : 21.03.2009 / 09:54:44

MEB'ğı kitaplardan Darwin’i siliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yeni değişen ve önümüzdeki yıl uygulamaya girecek olan ortaöğretim 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf biyoloji ders programlarında “evrim”e ilişkin en küçük bir sözcük bile yer almıyor. Mevcut kitaplarda da yaşamın başlangıcı “yaratılışla” anlatılırken, evrim teorisi bir “görüş” olarak değerlendiriliyor. Öğretmenlerden “evrim ile ilgili farklı görüş örneklerinde ayrıntıya girmemeleri” isteniyor.

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinde sansürlenmesiyle yeniden gündeme gelen Darwin'in , Milli Eğitim Bakanlığı'nın da “korkulu rüyası” oldu. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Tuğrul Culfa, mevcut biyoloji kitaplarında evrime nasıl yaklaşıldığını ve henüz kamuoyuna yansımayan yeni 9, 10, 11. sınıf biyoloji programlarını raporlaştırdı. Culfa'nın raporundan çıkan sonuçlar, TÜBİTAK tarafından sansürlenen Darwin'in Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da “sevilmediğini” ortaya koydu. Raporda yer alan tespitler şöyle:

• Halen 10. sınıflarda okutulan biyoloji ders kitabının 76. sayfasında “Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler” bölümü bulunuyor. Bu başlık altında 78. sayfada “Yaratılış Görüşü” alt başlığı veriliyor ve bu görüşün açıklaması yapılıyor. Ayrıca kitabın yine 78. sayfasında “Canlıların Evrimi İle İlgili Görüşler” üst başlığı altında, sayfa 81'de “Darwin'in Evrim İle İlgili Görüşleri” bölümü bulunuyor. Burada dikkati çeken en önemli noktalardan birisi başlığın “görüşler” olarak düzenlenmesi. Bu başlık altında yapılan açıklamaların hiçbir yerinde evrim kuramı ifadesi kullanılmıyor. Sadece bir görüş olarak adlandırma yapmak Darwin'in uzun yıllar süren bilimsel çalışmalarını ve bunlara dayandırdığı kuramını küçümsemek ve kayda değer bir şey olarak görmemek anlamına geliyor.

• İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu'nun 296. sayfasında 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4 kazanımları evrime ilişkinmiş gibi görünüyor. 5.4 kazanımının ifadesi şöyle: “Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.” Burada yine kuram sözcüğünün hiç kullanılmadığını, görüş sözcüğünün tercih edildiğini görüyoruz. Ayrıca bu bölüme şöyle bir uyarı konulmuş: “Evrim ile ilgili farklı görüş örneklerinde ayrıntıya girilmez.” Yani Darwin'in adının ve evrim kuramının adının kesinlikle telaffuz edilmemesi sıkı sıkı tembihlenmiş.

• İlköğretim fen ve teknoloji 8. sınıf kitabının 44-47. sayfalarında “Adaptasyon ve Evrim” başlığı altında programın evrimle ilgili kazanımları işlenmiş. Bu bölümlerde yine Darwin'in evrim kuramına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Birkaç cümle içinde Darwin'in adı geçmiş ancak ne yaptığı bilimsel çalışmalara ne de kuramına ilişkin en ufak bir bilgiye değinilmemiş.

• Bakanlığın ortaya koyduğu ortaöğretim 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf biyoloji ders programlarında da evrime ilişkin en küçük bir sözcük bile yer almıyor.

• Ortaöğretim 9. sınıf biyoloji programının 1. ünitesi “Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik”, önerilen konu başlıkları “Canlıların Sınıflandırılması”, “Canlılar Âlemi”, “Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Korunması” şeklinde düzenlenmiş. Ancak bu bölümün kazanımlarının incelenmesinden görüyoruz ki konuya ilişkin hiçbir kazanıma yer verilmemiş.

• Yine 11. sınıfın 2. ünitesi “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” olarak adlandırılmış. 8. sınıftaki ünitenin adının da “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” olduğu ve bu ünitede evrimle ilgili kazanımlara (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 kazanımları) yer verildiğini hatırlıyoruz. Hem 8. sınıf hem de 11. sınıf üniteleri kalıtımla ilgili. Böyle bir ilgililik açısından baktığımızda “Acaba 11. sınıfta evrimle ilgili yeni kazanımlara yer verilmiş mi?” sorusu akla geliyor. Ancak burada da hiçbir şekilde yer verilmediğini görüyoruz.

• Bütün bu incelemelerden ortaya çıkan gerçek şu ki MEB, dolayısıyla AKP, eğitim politikaları içerisinde evrim kuramına ve Darwin'e olan düşmanlığını sürdürmeye, bilimi siyasallaştırmaya, eğitimi dinselleştirme hedefini her alanda gerçekleştirmeye devam edeceğini açıkça ilan etmektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*