Tuğcu'dan Erdoğan'a sert yanıt

Tuğcu'dan Erdoğan'a sert yanıt .11422
  • Giriş : 30.05.2007 / 18:20:00
  • Güncelleme : 30.05.2007 / 19:45:47

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, "Başbakanın hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının tartışmasız bağlayıcılığı ilkelerini dışlayan, üstlendiği görev ve devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyeti ile bağdaşmayan, tehdit, hakaret ve husumet içeren söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir" dedi.
Tuğcu, Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Başb.akan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Yapılan eleştirilerde Başbakan mahkememizi hedef göstermiştir" dedi ve ekledi: "Suç duyurusunda bulunacağız".
Tuğcu şöyle konuştu:
"Başbakan'ın giderek artan dozda eleştiri ve saygı sınırını aşıp mahkememize hakaret oluşturan beyanlarda bulunması karşısında aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.
Anayasamızın başlangıcında millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili olan hiçbir kurum ve kuruluşun bu Anayasa'da gösterilen hukuk düzeni dışına çıkamayacağı, kuvvetler ayrımının devlet organlarında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu belirtilmekte, 6. maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, Türk milletinin egemenliğini Anayasa'nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı, 9. maddesinde de yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelere ait olduğu öngörülmektedir.
Bu düzenlemelere göre egemenliği Türk milleti adına kullanan Anayasal kurumlardan olan Anayasa Mahkemesi görev alanına giren ve ilk defa dava konusu edilerek önüne getirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili toplantı yeter sayısı konusunu görüşerek karara bağlamıştır. Bu karar bilimsel düzeyde hukuksal olarak eleştirilebilse de çağdaş demokrasilerde tüm kurumların yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup sunların birbirleriyle rekabet içinde ve husumet güdüleriyle çalışmaları olanaksız bulunduğundan yapılan eleştirilerin belirtilen Anayasal çerçeveleri aşması kabul edilemez. Bu bağlamda Başbakan'ın hukukun üstünlüğü, yargı kararlarının tartışmasız bağlayıcılığı ilkelerini dışlayan, tehdit, hakaret ve husumet içeren, "Tarih bu kararları alanları yargılayacaktır", "Ben tarafsız yargı istiyorum", "Bu 367 bitmedi, çok konuşulacak", "Bu yargı için yüzkarasıdır", "Zorlama ile, dayatma ile verilmiştir", "Akılla, ilimle, tecrübeyle izahı mümkün değildir" biçimindeki söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir.
Öte yandan anayasa Mahkemesi görev alanına giren, parlamentonun tasarruflarının Anayasa'ya uygunluğunu denetleyip yasamanın Anayasal sınırlar içinde kalmasını sağlayarak Anayasa'nın üstünlğü ve bağlayıcılığı konusunda güvence oluşturmaktadır. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi üyeleri kararlarını Anayasa'da öngörülen biçimde görevlerinde bağımsız, Anayasa'ya hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine ve görevlerine başlarken ettikleri yeminlerine bağlı kalarak vermektedirler. Bu işlemin gözardı edilmesi, öncelikli görevi hukuka saygı ve bu yönüyle topluma önderlik etmesi gerekenlerin saygınlıklarına da gölge düşürmektedir. Anayasa, yasama ve yürütme de görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Hukukun üstünlüğünün ve toplumsal barışın sağlanabilmesi kuşkusuz Anayasal organların bu bilinçle haraket etmelerine bağlıdır. Mahkememizin kendisine Anayasa ile verilen görevi her zaman olduğu gibi bundan böyle de yansız biçimde yerine getireceği, Anayasa'nın yorumlanması yetki ve tekelinin sadece Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu, bunun dışında kalan subjektif itham ve beyanların hukuksal bir değerinin bulunmadığı kamuoyuna saygı duyurulur"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tuğcu, toplantının sonunda bir gazetecinin sorusu üzerine Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

NE DEMİŞTİ?

Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclis'te 367 milletvekilini şart koşan Anayasa Mahkemesi kararı için, "Çıkan karar çok konuşulacak, bitmedi. Çok açık konuşuyorum; bu, yargı için talihsizdir, yüzkarasıdır" demişti.
Erdoğan, kararın, zorlamayla, dayatmayla verildiğini öne sürmüştü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious