Tuğluk'un önergesi Toptan'a takıldı

Tuğluk'un önergesi Toptan'a takıldı.14792
  • Giriş : 20.11.2008 / 18:43:00

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’la ilgili Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi Meclis Başkanı Köksal Toptan’dan geri döndü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un İmralı Cezaevi'nde yaşandığı ileri sürülen uygulamalara ilişkin Başbakan Erdoğan'a yönelttiği soru önergesi Meclis İçtüzüğü'ne aykırı sorular içerdiği gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi için iade edildi.
Toptan'ın önergeyi iade gerekçesine ilişkin yazıda “İlgili önergenizin giriş kısmı ile (4), (5), (6), (7), (9) ve (10) numaralı sorularınız İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığından önergeniz işleme konulamamış ve ilişikte iade edilmiştir. Söz konusu kısım ve sorular çıkartıldığı veya İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği taktirde önergeniz işleme konulabilecektir.” denildi.

-İÇTÜZÜĞE AYKIRI BULUNAN İFADELER VE SORULAR-

Tuğluk iade gerekçesine konu olan soru önergesinin giriş bölümünde “İlgili ve ilgisiz herkesin hakkında bir fikre sahip olduğu, her sözü ve kendisi hakkında her sözün önemsendiği, ismi etrafında farklı duyarlılık ve hassasiyetlerin en yoğun haliyle yaşandığı, bilimsel tezlere konu olmak kadar küresel düzeyde siyaset stratejileri ve planlamaların merkezine alınan; objektif analiz ve değerlendirme kapasitesine sahip her kişi ve kurum tarafından Kürt siyasetinde ve rolü, misyonu ve önemi kabul edilen, giderek bir kişi olmaktan öte toplumsal bir kimlik, simge ve bir olgu olarak değerlendirilen ve algılanan Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı cezaevinin özel statüden çıkarılarak ulusal ve evrensel hukuk normlarıyla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”demişti.
Toptan önergede yer alan “Her tutuklu ve hükümlünün sahip olduğu ve yasalarda belirtilen haklara Abdullah Öcalan neden sahip değildir? Yasalarla verilmiş olan haklardan men edilmiş olması siyasi, keyfi ve (söz konusu kişi Abdullah Öcalan olmasından dolayı) cezalandırıcı bir tavır değil midir? Söz konusu tavır ve tecridin hukuk devletiyle bağdaşır bir yanı var mıdır? Ulusal ve uluslar arası hukuka aykırı bir şekilde uygulanan ağır tecrit ve giderek arttırılan baskının (kamuoyunca pek inandırıcı bulunmayan “güvenlik” dışında) hukuki gerekçesi ve dayanağı nedir? İmralı sistemiyle kendi hukukunu ve yasalarını uygulamamak kadar kişiye özel hukuk uygulamasıyla ciddiyeti ve saygınlığını tartışmalı hale getiren bir devlet olmaktan çıkıp; hukuk, adalet ve demokrasiyle yönetilen saygın bir devlet olmak ve toplumsal barışa katkı sunmak adına hükümetinizin ve size bağlı olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin bu konuda (cezaevi koşullarıyla ilgili) iyileştirici bir planlaması var mıdır? Aydın ve yazarların Kürt sorununa çözümüne hizmet edeceği anlayışıyla Abdullah Öcalan için önerdiği “ev hapsi” konusunda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? “ sorularını da içtüzüğe aykırı buldu.
DTP'li Tuğluk ise soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılarak, yeniden Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*