Tüketici Güven Endeksi azaldı

  • Giriş : 26.10.2006 / 00:00:00

Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında yüzde 0.05 oranında azaldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi, tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerini değerlendiriyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor. Güven endeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma güçleri ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dair değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklanıyor.

SATINALMA GÜCÜ

Eylül ayında satın alma gücü "Biraz Daha İyi" olan tüketicilerin oranı Ağustos ayındaki yüzde 12.7'den yüzde 11.9'a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan, "Tüketici Eğilim Anketi" Eylül ayı sonuçlarına göre, geçen ay satın alma gücü "Çok Daha İyi" olanların oranı yüzde 0.5 olarak kalırken, "Aynı" kalanların oranı yüzde 44.4'den yüzde 43.6'ya indi.

Satın alma gücü Eylül ayında "biraz daha kötü" olanların oranı Ağustos ayındaki yüzde 38.0'den yüzde 38.7'ye çıkarken, satın alma gücü "Çok Daha Kötü" olanların oranı ise yüzde 4.0'dan yüzde 4.7'ye çıktı. Ankete "Fikrim Yok" diyenler ise yüzde 0.5 olarak kaldı. Önümüzdeki 6 ay içinde satın alma gücünün "Biraz Daha İyi" olacağını düşünenlerin oranı Eylül ayında Ağustos ayındaki yüzde 12.8'den yüzde 13.9'a yükseldi.

Anket sonuçlarına göre, gelecek 6 ayda satın alma gücünün "Çok Daha İyi" olacağını düşünenler bir önceki aydaki yüzde 0.5'den yüzde 0.4'e indi. Ankette önümüzdeki 6 ayda satın alma gücünün "Biraz Daha Kötü" olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 32.1'den yüzde 33.1'e çıkarken, "Çok Daha Kötü" olacağını söyleyenler yüzde 4.7'den yüzde 5.2'ye yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 42.2'si önümüzdeki 6 ayda da satın alma gücünün aynı kalacağını belirtirken, yüzde 5.3'lük kesim fikir belirtmedi. Ağustos ayında aynı kaldığını söyleyenler yüzde 45.0, fikri olmayanlar yüzde 4.9 olmuştu.

EKONOMİK DURUM

Geçtiğimiz 3 aylık döneme göre, Türkiye'nin genel ekonomik durumunun şu andan "Biraz Daha İyi" olduğunu düşünenlerin oranı Ağustos ayındaki yüzde 16.2'den Eylül ayında yüzde 15.7'ye indi.

Geçtiğimiz üç aya göre ekonomik durumun "Çok Daha İyi" olduğunu belirtenler geçen ayki yüzde 0.5'ten yüzde 0.9'a çıktı. Ekonomik durumun 3 ay öncesine göre "Biraz Daha Kötü" olduğunu söyleyenler yüzde 42.9'dan yüzde 39.3'e inerken, "Çok Daha Kötü" olduğunu söyleyenler yüzde 5.2'den yüzde 6.0'ya yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 30.5'i geçen 3 aya göre, şimdiki durumun aynı olduğunu belirtirken, yüzde 7.5'lik kesim fikir belirtmedi. Bir önceki ayda aynı kaldığını söyleyenler yüzde 28.9, fikri olmayanlar yüzde 6.4 olmuştu.

Önümüzdeki 3 aylık döneme göre, Türkiye'nin genel ekonomik durumunun şu ana göre "Biraz Daha İyi" olacağını düşünenlerin oranı Ağustos ayındaki yüzde 15.4 seviyesinden Eylül ayında yüzde 16.0'ya yükseldi.

Gelecek üç ayda ekonomik durumun "Çok Daha İyi" olacağını belirtenler yüzde 0.6'dan yüzde 0.9'a çıktı. Ekonomik durumun 3 ay sonra "Biraz Daha Kötü" olacağını söyleyenler yüzde Ağustos ayındaki yüzde 34.1'den yüzde 33,2'ye inerken, "Çok Daha Kötü" olacağını söyleyenler yüzde 6.0'dan yüzde 6.8'e çıktı.

Ankete katılanların yüzde 33.5'lik bölümü önümüzdeki 3 ayın, şimdiki durum ile aynı olacağını belirtirken, yüzde 10.5'lik kesim fikir belirtmedi. Ağustosayında aynı kalacağını söyleyenler yüzde 33.9, fikri olmayanlar yüzde 10.0 olmuştu.

Önümüzdeki 6 aylık dönemde Türkiye'de iş bulma olanağının "Biraz artacağına" inananların oranı Eylül ayında artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde iş bulma olanağının "Biraz Artacağına" inananların oranı yüzde 15.5'den yüzde 18.0'e çıktı. İş bulma olanağının "Belirgin Olarak Artacağını" söyleyenlerin oranı yüzde 6.5'den yüzde 6.1'e inerken, aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 27.8'den yüzde 26.9'a geriledi.

Eylül ayında önümüzdeki dönem iş bulma olanağı "Biraz Azalacak" diyenler yüzde 30.6'dan yüzde 27.5'e inerken, "Belirgin Olarak Azalacak" diyenler yüzde 10.3'den yüzde 10.2'ye geriledi. Ankete Katılanların yüzde 11.2'lik bölümü konu ile ilgili fikir belirtmedi. Ağustos ayında fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 9.3 olmuştu.

İçinde bulunduğumuz dönemin tasarruf etmek için "Uygun Bir Zaman" olduğunu düşünenlerin oranı Ağustos ayındaki yüzde 16.5'den Eylül'de yüzde 15.6'ya indi. "Kişinin, genel ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, içinde bulunulan dönemin, tasarruf etmek (Türk lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) için uygunluğuna ilişkin düşüncesi"ni söyleyenlerden yüzde 3.2'si "Kesinlikle Uygun Bir Zaman" görüşünü belirtti. Ağustos ayında bu yönde görüş belirtenler yüzde 3.4 olmuştu.

Ankete katılanların yüzde 26.1'i tasarruf için "Pek Uygun Bir Zaman Değil"şeklinde görüş açıkladı. Bu yönde görüş açıklayanlar Ağustos ayında da yüzde 26.2 seviyesindeydi. Tasarruf için "Kesinlikle Uygun Bir Zaman Değil" diyenlerin oranı ise yüzde 41.4'den yüzde 41.8'e çıktı.

Ankete katılanların yüzde 13.3'lük kesim fikir belirtmedi. Ağustos ayında fikri olmayanlar yüzde 12.5 oranındaydı.

Önümüzdeki 6 aylık dönemde tasarruf etme ihtimaline 'Olabilir' yanıtını verenlerin oranı azaldı. "Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, tasarruf etme (Türk Lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) ihtimali" yönündeki soruya "Çok yüksek" diyenler yüzde 1.9 olarak kalırken, "Olabilir" diyenler ise yüzde 7.5'den yüzde 7.0'ye geriledi.

Önümüzdeki dönemde tasarruf etmek için "Pek Sanmıyorum" görüşünü belirtenler yüzde 5.1 olarak kalırken, tasarruf etme olasılığı "Yok" olanlar yüzde 83.9'dan yüzde 84.5'e yükseldi. Eylül ayında bu konuda fikir belirtmeyenler yüzde 1.7'den yüzde 1.6'ya indi.

Gelecek 12 aylık dönemde, fiyatların şu anki seviyelerde artacağını söyleyenlerin oranı Ağustos ayındaki yüzde 42.7'den Eylül ayında yüzde 42.3'e indi. Önümüzdeki 12 ayda "Fiyatlar Daha Hızlı Artacak" diyenler yüzde 15.9'dan yüzde 16.8'e çıktı. Önümüzdeki 12 ayda "Fiyatlar Daha Düşük Bir Oranda Artacak" şeklinde görüş belirtenlerin oranı yüzde 13.8'den yüzde 12.8'e inerken, "Fiyatlar Aynı Kalacak" diyenler yüzde 14.6 olarak kaldı. Ankete katılanların yüzde 2.8'lik bölümü önümüzdeki 12 ayda "Fiyatlar Hafifçe Düşecektir" şeklinde görüş belirtti. Ağustos ayında bu yönde görüş belirtenlerin oranı yüzde 3.3 olmuştu. Ankete katılanların yüzde 10.7'lik kesim fikir belirtmedi. Ağustos ayında fikri olmayanlar yüzde 9.7 oranındaydı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious