Tuncay Özkan'dan Maliye'ye dava

Tuncay Özkan'dan Maliye'ye dava.4296
  • Giriş : 17.03.2007 / 00:00:00

Gazeteci Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek ve Mine Kırıkkanat, Maliye Bakanlığı'na dava açtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Gazeteci Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek ve Mine Kırıkkanat, “kanuna aykırı bir şekilde servet soruşturmasına tabi tutuldukları ve bu olayda hizmet kusuru işlendiği” iddiasıyla Maliye Bakanlığı aleyhinde, 20'şer bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı.

Özkan, Arcayürek ve Kırıkkanat'ın avukatı Şahin Mengü tarafından açılan davaların dilekçelerinde, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığınca, Kanaltürk TV'yi oluşturan ve tamamı 2004 yılının ikinci yarısında kurulan bir yayıncı şirket, bir reklam pazarlama şirketi, bir prodüksiyon şirketi ve bir haber şirketinde, aynı dönem içinde, özel olarak vergi denetimi yapmak üzere Gelirler Konrolörü Metin Örnek'in görevlendirildiği kaydedildi.

“Metin Örnek'in kamu ajanı olarak görevlendirildiği” iddia edilen dilekçelerde, denetimin devam ettiği sırada, aynı şirketlerle ilgili olarak Mecidiyeköy Vergi Dairesi tarafından da inceleme başlatıldığı belirtildi.

Dilekçelerde, “Şirketler hakkında aynı döneme ait, aynı belgelerin incelenmesi ve Gelirler İdaresi Başkanlığına bağlı iki ayrı kurumun vergi denetlemesi yapması, bir kamu görevinin gereği olmayıp, sırf iktidara muhalif bir televizyon kuruluşunu susturmaya yönelik, görevin gereği ile ilgisi olmayan, Anayasanın basın ve düşünce özgürlüğünü düzenleyen 25, 26 ve 28. maddelerini ihlal eden bir eylemdir” denildi.

Gelirler Kontrolörü Metin Ölçek'in, “yetkisiz ve görevsiz biçimde kanuna aykırı bir şekilde 'nereden buldun' sorgulaması gerçekleştirerek, servet incelemesi yaptığı” savunulan dilekçelerde, “Ölçek'in, servet incelemesini, Maliye Bakanlığı üst düzey yetkililerinden aldığı emirlerle yaptığı ve bu durumun hizmet kusuru niteliği taşıdığı” öne sürüldü. Dilekçelerde, şunlar kaydedildi:

“Bu hukuk dışı, Anayasa ve yasalara aykırı davranış, ister davalı idarenin doğrudan doğruya talimatıyla olsun, isterse Gelirler Kontrolörü olan kamu ajanının kendi tutum ve davranışından kaynaklansın, idare her iki halde de sorumludur.

Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken mevzuatın, üstlenilen ödevin ve yürütülen hizmetin, kural, usul ve gereklerine aykırı olarak kendilerine izafe edilebilecek boyutta ve biçimde, ancak yine de resmi yetki, görev ve olanaklarından yararlanarak, onları kullanarak hareket ettikleri, bu nedenle de idaresiyle bütünleştiği, idaresinden ayrılmasını önleyen ve engelleyen görev kusurları, sonunda hizmetin yürütülmesi sırasında ortaya çıktığından, idare yönünden de 'hizmet kusuru'nu oluşturmaktadır.”

“İdarenin, Gelirler Kontrolörü Metin Ölçek'i çalıştırmakla Borçlar Yasası'nın 55. maddesine göre sorumlu olduğu” öne sürülen dilekçelerde, “Maliye Bakanlığı, İdare Hukuku açısından hizmet kusuru nedeniyle, çalışan ise bizzat haksız fiil faili olarak dayanışmalı sorumludurlar” denildi.

Dilekçelerde, Maliye Bakanlığından, Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek ve Mine Kırıkkanat için 20'şer bin YTL manevi tazminat talep edildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious