Türk- Afrika Kongresi İstanbul'da

Türk- Afrika Kongresi İstanbul'da.11595
  • Giriş : 24.11.2008 / 11:55:00

Afrika’nın Bölgesel Kuruluşları Türkiye’de Bir Araya geliyor…

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar merkezi) tarafından, 25-27 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul, Cevahir Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. Kongreye, Afrika'da bulunan 12 bölgesel örgüt - kurumun genel sekreterleri ve direktörleri katılacak.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, “Afrika kıtasında yer alan bölgesel örgütler son dönemde kıtanın; savaşlar, krizler, hastalıklar kıtası şeklindeki önceki olumsuz imajının silinmesinde önemli adımlar atmakta ve bu yönde kayda değer gelişmeler ve başarılar sağlamaktadırlar. Söz konusu kuruluşların sayısı, Afrika kıtasında da gün geçtikçe artmakta; Afrika'nın kalkınmasında ve küresel entegrasyonunda önemli roller üstlenmektedir. Çok boyutlu ve çok kutuplu olarak realize olan dünya sistemi içerisinde kıtanın ve kıtadaki bölgesel kuruluşların ağırlığı sürekli artmaktadır.” dedi.

Şensoy, kongrenin amacı olarak ise şunları söyledi: “Tarih boyunca Afrika'yla olan yakın ilişkilerimizi, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, karşılıklı kazanımlara dayalı, dostane ilişkiler çerçevesinde güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Afrika Birliği başta olmak üzere, diğer bölgesel kuruluşların kıtadaki çatışmaların önlenmesi ve çözüme kavuşturulması hususlarındaki rollerinin bilincinde olduğunu, Afrika Birliği bünyesinde Barış ve Güvenlik Konseyi ile Afrika Hazır Gücü'nün kurulmasını memnuniyetle karşıladığını, Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi'nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'nda da açıkça vurgulamıştır. Bu çerçevede, Afrika'da ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etme, elde ettiğimiz bilgileri analiz etme, müşterek bir gelecek için tutarlı ve uygulanabilir vizyon geliştirme, meydana gelebilecek aksaklıkları en kolay şekilde ortadan kaldırma ve karşılıklı menfaatleri temin edecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için IV. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi projesini çok boyutlu, istikrarlı, bir işbirliği platformunun tesisine katkı amacıyla gerçekleştiriyoruz.”

TASAM Ankara Temsilcisi Emekli Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin Oba ise kongrenin amaçlarını şu şekilde özetledi: “25-27 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 'Afrika'da Bölgesel Örgütler Kurumsallaşma ve İşbirliği' konulu IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi'nin, geçtiğimiz yıl 'Afrika Birliği'ana teması ile gerçekleştirilen III. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi'nde olduğu gibi Türk- Afrika medeniyetleri arasında hoşgörü, işbirliği ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.”

Kongrenin proje koordinatörlüğünü yürüten, TASAM Afrika Enstitüsü Direktör Yardımcısı Ufuk Tepebaş, “Son dönemde Afrika kıtası ile ilişkilerinde büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, ekonomik ve siyasi işbirliği konularında reform paketlerini uygulamaya koyarken, sahip olduğu tecrübeyi, kıtadaki ülkelere aktarma konusunda önemli faaliyetler göstermektedir. Bu çerçevede, TASAM Afrika Enstitüsü'nün düzenlediği diğer kongreler ile birlikte bu kapsamda gerçekleştirilecek IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi'nde sahip olunan bilgi ve tecrübelerin paylaşımı ile ortak işbirliği alanlarının belirlenmesi, günümüze ve geleceğe yönelik yapıcı diyalogların geliştirilmesi mümkün olacaktır.” dedi.

Kıtalar Arası İşbirliği

Konrenin birinci günü “Bölgesel Ekonomik Kuruluşlar” konu başlığında toplam iki oturum gerçekleştirilecek. Forumun ikinci gününde de “Uzmanlık Programları” ve “Sivil Toplum Kuruluşları ile Afrika'daki Bölgesel Ekonomik Kuruluşlar ve Uzmanlık Programları Arasındaki İşbirliği İmkânları” konu başlıklarında iki oturum daha gerçekleşecek.

Kongre'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Danışmanı, Bölgesel Entegrasyon ve NEPAD Sorumlusu Dr. Souleymane Zeba, Sahil Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) Genel Sekreteri Mohamed AL- Madani Al- Azhari, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) Teknik İşbirliği ve Kaynak Mobilizasyonu Koordinatörü Tidu Asfaw, Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Genel Sekreter Vekili Beatrice Kiraso, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) Genel Sekreter Vekili Roger Tchoungui, Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Direktörü Mohamed Said Omar, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Temsilcisi Tomaz Augusto SOLOMAO, Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) Ticareti Kolaylaştırma ve Hasılat Yönetimi Direktörü Dumisani Mahlinza, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) NEPAD Direktörü ve Bölgesel Entegrasyon Bölümü Abdella Hamdok, Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Koordinatörü Bankole Adeoye, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Afrika Kalkınma Bankası NEPAD Direktörü Africa Philibert, T. C. Dışişleri Bakanlığı Afrika Koordinatörü Büyükelçi Kenan Tepedelen, Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Asya ve Afrika Bölüm Şefi Emine Şendil, TASAM Afrika Enstitüsü ve TASAM Ankara Temsilcisi Büyükelçi (E.) Doç. Dr. Ali Engin Oba, Türkiye Çevre Vakfı Genel Sekreteri Engin Ural, Afrika Kalkınma İdaresi Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD) Genel Direktörü Dr. Simon Mamosi Lelo, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (SAIIA) Kıdemli Araştırmacı Büyükelçi (E.) Thomas Wheeler, Tunuslu Anneler Derneği (ATM) Başkanı Saida Agrebi, Türk Eximbank Ülke Kredileri Dairesi Kıdemli Uzman Dr. Emin Akçaoğlu bildirilerini sunacaklar.

Kongrenin düzenlenme amacı; Afrika kıtasında yer alan bölgesel kuruluşların ve kurumların yakından tanınmasını ve söz konusu kuruluşların çalışmaları hakkında detaylı bilgilerin edinilmesini, bu doğrultuda kıtaya yatırım yapmayı düşünen Türk şirketlerinin de gerekli şartlar konusunda doğrudan Afrikalı uzmanlar tarafından bilgilendirilmelerini sağlamak ve Türkiye ve Afrika üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ile araştırma kurumları arasında işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Kongre, TASAM Afrika Enstitüsü tarafından gerçekleştiriliyor.

TASAM

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*