Türk halkının yüzde 86'sı mutlu

Türk halkının yüzde 86'sı mutlu.6312
  • Giriş : 17.04.2009 / 11:39:00

Türkiye'de halkın yüzde 86'sı kendini mutlu hissediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008" verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, ülkedeki bireylerin yüzde 30,3'ü orta düzeyde mutlu, yüzde 47,5'i mutlu, yüzde 8,2'si de çok mutlu olduğunu ifade ediyor.

Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,4 iken, çok mutsuz olanların oranı da yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor.

Kadınların yüzde 30'u orta düzeyde mutlu, yüzde 48,7'si kendisini mutlu, yüzde 9,1'i de çok mutlu olarak tanımlarken, erkeklerin yüzde 30,7, yüzde 46,3'ü kendisini mutlu, yüzde 7,4'ü de çok mutlu olduklarını ifade ediyor.

Erkeklerin yüzde 13,6'sı mutsuz, yüzde 2,1'i çok mutsuz, kadınların da yüzde 9,4'ü mutsuz, yüzde 2,8'i çok mutsuz hissediyor.

Evliler daha mutlu

TÜİK'e göre, evli kadınların yüzde 90,7'si mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli erkeklerin de yüzde 85,2'si mutlu ve orta düzeyde mutlu olduklarını düşünüyor. Bununla birlikte evli olmayan kadınların yüzde 80,7'si mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli olmayan erkeklerin de yüzde 81,9'u kendisini mutlu ve orta düzeyde mutlu olarak tanımlıyor.

Mutluluk düzeyi öğrenim durumuna ve yaş grubuna göre değerlendirildiğinde ise en mutlu grupların üniversite mezunlarıyla 65 ve üzeri yaştakiler olduğu görülüyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş grupları oluşturdu.

Üniversite mezunlarının yüzde 62,9'u mutlu, yüzde 24,6'sı orta düzeyde mutlu, yüzde 12,5'i de mutsuz olduğunu dillendiriyor. Öğrenim durumuna göre en az mutlu olan kesim ise yüzde 54 ile ilkokul mezunlarından oluşuyor. İlkokul mezunlarının yüzde 31,8'i kendisini orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 14,2'si de mutsuz olduğunu belirtiyor. Orta düzeyde mutlular eklendiğinde en mutlu kesimi yüzde 88,6 ile lise ve dengi okul mezunları, yüzde 87,5 ile yüksekokul, üniversite mezunları, yüzde 87 ile ilköğretim, ortaokul mezunları oluştururken en az mutlu kesimi okul bitirmeyen okuryazarla, okuryazar olmayanlardan meydana geldi.

65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 61,6'sı, 55-64 yaş arasındaki bireylerin de yüzde 56,9'u mutlu. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan yüzde 14'ü mutsuz yüzde 86'sı mutlu, 55-64 yaş grubundakilerin de yüzde 14,7'si mutsuz, yüzde 85,3'ü mutlu olduğunu ifade ediyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş grupları oluşturdu. 18-24 yaş arasındaki gençlerin de yüzde 59,1'i kendisini mutlu, yüzde 28,3'ü kendini orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 12,6'sı mutsuzluktan şikayet ediyor. 25-34 yaş grubunun ise yüzde 55,7'si mutlu, yüzde 31,8'i orta düzeyde mutlu, yüzde 12,5'i ise mutsuz.

Yaş gruplarına göre kendisini en az mutlu hissedenler 45-54 yaş grubundakiler. Bu yaş aralığında bulunanlardan yüzde 51,7'si mutlu, yüzde 32,5'i orta düzeyde mutlu, 15,7'si ise mutsuz. Bu yaş grubunu 35-44 yaş grubu takip ediyor. Bu kesimin de yüzde 52,9'u mutlu, yüzde 32,3'ü orta düzeyde mutlu, yüzde 14,8'i ise mutsuz durumda.

Gelir yükseldikçe mutluluk artıyor

Hanehalkı gelir grubuna göre bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde, mutluluğun gelirle doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor.

Geliri 2 bin 500 lira ve üzerinde olan bireylerden mutlu ve orta düzeyde kutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 95. Bu grubunun yüzde 73,8'i mutlu, yüzde 21,2'si orta düzeyde mutlu, yüzde 5'i mutsuz. 450 ve altında gelire sahip olanların ise sadece yüzde 38,8'i mutlu, yüzde 35'i orta düzeyde mutlu, yüzde 26,3'ü ise mutsuz olduğunu beyan ediyor.

2 bin 500 lira ve üzerinde gelire sahip olup da kendisini mutlu hissetmeyenlerin oranı yüzde 5 iken 450 ve altında gelir sahiplerinden mutlu olmayanların oranı yüzde 26,3'e çıkıyor.

Aile mutlu ediyor

Bireylerin mutlulukları, mutluluk kaynağı olan kişilere göre ele alındığında da en büyük mutluluk kaynağının "tüm aile" olduğu anlaşılıyor. En büyük mutluluk kaynağının tüm aile olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 70,1.

Mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 14, eş olarak görenlerin oranı yüzde 7,2.

Anne ve babasını mutluluğun kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 3,1, torunları mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 1,7 iken yüz kişiden sadece 2'si kendisini mutluluk kaynağı olarak ifade ediyor.

Mutluluk kaynağı olarak diğer bireyleri belirtenlerin oranı ise yüzde 1,7 düzeyinde bulunuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*