Türk insanı gelecek kaygısı taşımıyor

Türk insanı gelecek kaygısı taşımıyor.16244
  • Giriş : 25.06.2009 / 11:40:00
  • Güncelleme : 25.06.2009 / 11:40:53

Türk halkı arasında mutsuz yok gibi! Ülkede her yüz kişiden yaklaşık 60'ı kendi geleceğine umutla bakıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eğitim seviyesi ve hanehalkı geliri yükseldikçe umut da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 73,9'u, kadınların da yüzde 66,5'i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor.

2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin de yüzde 77,7'si geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ''Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008''den derlediği bilgilere göre, bireylerin yüzde 60,4'ü kendi geleceğinden umutlu olduğunu, yüzde 4,5'i de çok umutlu olduğunu söylüyor.

Kendi geleceğinden umutlu olmayanların oranı yüzde 26,3 iken hiç umudu olmayanların oranı da yüzde 8,8.

-KADIN DA UMUTLU ERKEK DE-

TÜİK'e göre kadınların yüzde 60,7'si, erkeklerin de yüzde 60,1'i geleceklerinden umutlu.

Erkeklerin yüzde 4,8'i çok umutlu, 26,5'i ise geleceğinden umutsuz. Geleceğinden hiç umudu olmayan erkeklerin oranı da yüzde 8,6.

Kadınların ise yüzde 26,1'i geleceklerinden umutlu değil. Geleceğinden hiç umudu olmayan kadınların oranı yüzde 9 iken çok umutlu olduklarını dile getiren kadınların oranı da yüzde 4,3.

-EĞİTİM DURUMU VE UMUT-

Bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe umutları da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 73,9'u geleceğine umutla bakıyor.

Lise ve dengi okul mezunu erkeklerin yüzde 66,1'i, ilköğretim okulu/ortaokul mezunu erkeklerin yüzde 64,1'i, ilkokul mezunu erkeklerin yüzde 62,2'si geleceğinden umutlu.

Okuryazar olup da her hangi bir okuldan mezun olmayan erkeklerin yüzde 60,5'i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor.

Okuryazar olmayan erkeklerin umut düzeyi de küçümsenemeyecek kadar yüksek. Bu gruptaki erkeklerden yüzde 59'u kendi geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor.

-İLKOKUL MEZUNU KADINLARIN YÜZDE 70'İ UMUTLU-

Kadınlarda ise eğitim durumuna göre gelecekten umut düzeyinin en yüksek olduğu grup, yüzde 70,1 ile ilköğretim okulu/ortaokul mezunları.

Yüksekokul veya üniversite mezunu kadınların yüzde 66,5'i kendi geleceğinden umutlu iken lise ve dengi okul mezunu kadınların yüzde 67,6'sı geleceğinden umutlu.

Geleceğinden en az umutlu olanlar yüzde 62,9 ile ilkokul mezunu kadınlar. Okuryazar olmayan kadınların da yüzde 64,2'si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade ediyor.

-GELİR ARTTIKÇA UMUT DA ARTIYOR-

Eğitim düzeyi gibi gelir düzeyi de umudu besliyor. 450 lira ve altında aylık hanehalkı gelirine sahip bireylerin yaklaşık yarısı (yüzde 51,8'i), 2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin ise yüzde 77,7'si geleceklerinden umutlu.

451 lira ile 700 lira arasında hanehalkı gelirine sahip bireylerin yüzde 60,7'si, 701-900 lira geliri olanların yüzde 62,3'ü, 901-1500 lira geliri olanların yüzde 68,2'si ve 1501-2500 lira geliri olanların da yüzde 75,4'ü kendi geleceklerinden umutlu olduklarını kaydediyor.

-GENÇLER DAHA UMUTLU-

Umut düzeyi yaşa göre değerlendirildiğinde gençlerin gelecekten daha umutlu oldukları ortaya çıkıyor.

18-24 yaş grubunda olan bireylerin yüzde 69,4'ü, 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 64,1'i, 35-44 yaş grubundaki bireylerin de yüzde 59,9'u umutlu.

65 yaş ve üzerinde olup da geleceğinden umutlu olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 63,7 ile oldukça yüksek durumda bulunuyor.

-SOSYAL GÜVENLİK VE UMUT-

Bireyler sosyal güvenlik kapsamında olmasalar da geleceklerine umutla bakabiliyor.

Sosyal güvenlik kapsamında olanların yüzde 68,1'inin kendi geleceğinden umutlu olmasına karşılık, kapsam dışındakilerin de yüzde 54,9'u geleceğinden umutlu olduğunu dile getiriyor.

Sosyal güvenlik kapsamında yer alıp geleceğinden umutsuz olanların oranı yüzde 31,9 iken, sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve geleceklerinden umutsuz olduklarını kaydedenlerin oranı da yüzde 45,1 düzeyinde bulunuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*