Türk kimliğinin en etkin savaşçısı!

Türk kimliğinin en etkin savaşçısı!.14761
  • Giriş : 16.03.2009 / 22:05:00

Türk Ocakları Akademik Çalışma Grubu'nun haftalık konferanslarının konuğu bu kez Hukukçu ve emekli parlamenter Nevzat Köseoğlu oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Türk Ocakları bünyesinde faaliyet gösteren “Akademik Çalışma Grubu”nun bu haftaki konuğu hukukçu ve emekli Parlamenter “Milli Kimlik ve Etnisite” konulu söyleşide görüşlerini katılımcılarla paylaşan KÖSOĞLU, 'Milli Kimlik' kavramının çok sade bir kavram olmasına rağmen Türkiye'de girift gibi göründüğünü ifade etti.

Kösoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Sosyal Bilimler bilim dememize karşın, fizik, kimya gibi alanlar çapında bilim olamamıştır. Öyle zannediyorum ki bu şekilde de devam edecektir. Sosyal Bilimler ortaya çıkmaya başladıktan sonra bütün toplum bilimciler birkaç çizgiden hiç sapmamışlardır. Birincisi her toplum bilimcisinin kendi toplumunun problemlerini ele almasıyken, diğeri de her toplum bilimcinin çözümü kendi toplumları açısından bulmaya çalışmasıdır. Türk toplumunun kendi kimlik meselesine bakarken, başka toplumdan farklı gözle ele almazsanız sorun çıkar.

TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ AVRUPA'DAN FARKLIDIR

Avrupa'da son 30-40 yıl yıldır “Yabancılar Problemi” vardır. Bütün çözüm arayışları göçmenler üzerinedir. Şimdi bu çözümü ele alıp Türkiye için de aynı yöntemi uygularsanız olmaz. Çünkü senin problemin farklıdır. Kimliğin özelliği toplumunuzu başka toplumlardan ayırmış olmasından gelir. Milli Kimlik konuşulan dille ilintilidir. Türkçe konuşuyorsanız Türksünüzdür.

TÜRK KİMLİĞİNİN EN ÖNEMLİ SAVAŞÇISI

Dilin haricinde mimari de kimliğin başka bir parçasıdır. Kimlik başka milletlerden farklı olmadır. Kültürün her alanında kimlik ortaya çıkar. Örneğin dünyanın öbür ucunda türkü söyleyen adam Türk'tür.

Kimliğin önemli parçalarından birisi de mutfak kültürüdür. Bugün döner dünyadaki Türk kimliğinin en önemli savaşçısıdır. Hatta Batı'da bu savaşçının önünü kesmeyi, yani döneri yasaklamaları dahi gündeme getirenler vardır. Evrensel hale gelmesi durumunda döner bizim kimliğimiz olmaktan çıkar.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİ YÜRÜYÜŞÜNDEN TANIDIM

Ben bir Almanya gezisinde yoldan geçenlerden hangisinin Türk olduğu yönünde varsayımda bulundum. Hepsinde de tahminim doğru çıkmıştır. Çünkü oturuş, konuşma, bakış, yürüyüş, vs. kimliği ele verir.

Milli kimliklere kesinlikle kalıcıdır. Yeryüzünde Türkçe konuşan, türkü söyleyen var olduğu sürece Türk kimliği vardır. Bu, bütün kültürler için böyledir.

“ÇEŞİTLİLİK ZENGİNLİĞİMİZDİR” GÖRÜŞÜ ÇÖZÜM OLMAMIŞTIR

Her devlet başka devletlerin zayıf gördüğü bir yeri kurcalar. Belli bir dönemden itibaren de Türkiye'de etnisiteyi kaşımaya başladılar. Ne yazık ki devlet adamlarımız bu işe hazır değillerdi. Hatta onlara fikir üretecek üniversiteler de hazır değildi.

Maalesef “çeşitlilik zenginliğimizdir” gibi bir çareye başvurdular. Hiçbir toplumsal bilimde böyle bir çözüm olmamıştır. Aksine toplum yeknesak olursa zengindir. Kültür, ne kadar zengin kaynaklardan beslenirse o kadar gümrah olur. Örneğin Osmanlı kültürü farklı kökleri alıp, kendi meyvesini vermiştir.

Dünyadaki hiçbir millette bizdeki kültürel zenginlik yoktur. Bu zenginlik çeşitlilikten doğmuş ve Türk üslubunu oluşturmuştur. Farklı etnisiteler kast ederek denilen “çeşitlilik zenginliğimizdir” sözü zenginliği değil, ayrıştırmayı ifade eder.

TÜRKİYE'DEKİ TEK ETNİSİTE KÜRTLERDİR

Etnisitede iki unsur vardır:

1- Farklı unsurdan gelme
2- İçinde yaşadığı ana kültürden farklı bir kültüre sahip olma

Bu iki vasfı taşıyorsa kişi başka etnisiteye aittir. Lazlar, Çerkezler, Kürtler böyle midir? Farklı bir dil konuşuyorlarsa ayrı etnisitedir. Bu bakımdan Kürtlerde etnisite vardır. Fakat dillerinin bütünlüğünün olmaması onlar açısından zafiyet doğuruyor. Bir diğer hususta Kürtlerin içinde Türk olan aşiretlerin de Kürt gibi gösterilmesidir.

100 sene önce gelip bugün geldiği yerin dilini unutarak burada Türk gibi yaşayan kişiler Türk'tür, Türk olmaya mecburdur. Yani sadece “ben falan soydan geldim” demekle o soydan olunmaz. Bu manada Türkiye'de etnisite olarak görülecek tek unsur Kürtlerdir. Fakat Kürtlerin de farklı kimlik geliştirdiği noktası tartışılır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*