Türk müziğine akademik destek

  • Giriş : 19.02.2006 / 00:00:00

Türkiye’de farklı müzik türlerinin içinde bulunduğu durum, sorunlar ve çözüm önerileri ilk kez büyük bir etkinlikle değerlendirilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Onursal başkanlığını Prof. Halil İnalcık’ın, sekreterliğini ise Dr. Mehmet Kalpaklı’nın üstlendiği kongrede, yerli ve yabancı toplam 85 akademisyen ve sanatçı bildiri sunacak. Kongrenin katılımcıları Erkan Oğur’dan Şebnem Ferah’a, Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan Bülent Forta’ya, İskender Pala’dan Bayram Bilge Tokel’e, Orhan Gencebay’dan Timur Selçuk’a, Sezen Aksu’dan Bülent Ortaçgil’e geniş bir profil çiziyor. Üç gün sürecek kongrede tartışılacak konu başlıklarından bazıları şöyle: Anadolu Müzik Arkeolojisi, Müzik ve İletişim, Çalgı Bilimi, Türkiye’de Popüler Müzikler, Müzikoterapi ve Psikoakustik Açıdan Müzik. Kongre, yalnızca Türkiye sınırları içinde icra edilen müzikle de sınırlı değil. “Türkiye’nin Çevre Kültürlerinde Müzik” başlığı altında hem komşu ülkeler hem de yakın coğrafya müzikleri ile Türk müziğinin etkileşimi üzerinde durulacak. Kongre kapsamında ayrıca “Hititler ve Müzik” (Oğuz Elbaş), “Türk Musikisi ve Makamsal Armoni” (Ertuğrul Bayraktar), “İlkçağlardan Günümüze Anadolu Makamları” (Yalçın Tura), “Müzikoterapi” (Adnan Çoban), “Laterna, Gramofon, Fonograf ve Taşplaklar” (Cemal Ünlü) başlıklı bir dizi de seminer gerçekleştirilecek.

Kongre sekreteri Dr. Mehmet Kalpaklı, amaçlarının, Türk müziğiyle ilgili bilgi birikimine katkı sağlamak olduğunu söylüyor. “Biz ikiyüzlü davranıyoruz.” diyen Kalpaklı, kongrede hem popüler hem de klasik türlerin ele alınacağını özellikle vurguluyor. Kongreyle bir yandan sektörün tüm tarafları arasında bir sinerji oluşturulurken bir yandan da kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Kongrenin en somut faydası ise muhtemelen Türkiye Müzik Müzesi projesi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla Üsküdar’daki Tekel depolarında kuruluş çalışmaları devam eden müzede, bugün itibarıyla 6 binden fazla çalgı ve belge bulunuyor. Müzik Müzesi için çeşitli müzelerden toplanan parçalar arasında Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 7 bin yıllık ziller de var. Dünya müzik müzeleriyle kıyaslandığında, sahip olduğu antik kaynaklar bakımından bu değerde zengin tarihsel materyal içeren müze sayısının yok denecek kadar az olduğu söyleniyor. Kongre, Müzik Müzesi projesine de hız kazandırıp konuyu Türkiye ve dünya kamuoyuna taşımayı hedefliyor. Müzik Müzesi Koordinatörü Oğuz Elbaş ise özellikle tartışmalı mevzularda Müzik Müzesi’nin Türk müziğinin elini güçlendireceğine ve spekülasyonların sona ereceğine dikkat çekiyor.

Sektörle akademiyi buluşturan kongrenin en güzel yanıysa sadece bildirilerden ya da teorik çalışmalardan oluşmayıp programında konserler ve atölye çalışmalarına da yer vermesi. Açılışta Erkan Oğur-İsmail Demircioğlu’nun konser vereceği etkinliğin ilk günü, Aya İrini’deki “Din Müzikleri” konseriyle, ikinci günü Dolmabahçe Sarayı Bahçesi’ndeki “Bilkent Senfoni Orkestrası” konseriyle sona erecek. Kongrenin kapanışında ise Topkapı Sarayı Dış Avlu’da “Bengi Bağlama Üçlüsü” ve “Bezmara Topluluğu” bir konser verecek. Erkan Oğur, Okan Murat Öztürk, Erol Parlak, Murat Salim Tokaç, Şenol Filiz, Yurdal Tokcan, Göksel Baktagir, Fikret Karakaya, Cihat Aşkın ve Münip Utandı ise atölye çalışması yapacak isimler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious