Türk parası için yeni koruma kanunu

Türk parası için yeni koruma kanunu.12576
  • Giriş : 25.12.2008 / 08:53:00

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa aykırı hareket edenler, 3 bin YTL'den 25 bin YTL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'ye getirilen veya yurt dışına kaçırılan değerli eşya ve kıymetlere ilişkin fiillere uygulanacak yaptırımları düzenleyen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda değişiklik yapan kanun teklifi kabul edildi.

Buna göre, Tür Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenlere kesilen adli para cezaları, bundan böyle idari para cezaları olarak uygulanacak. Kanuna aykırı hareket edenler, 3 bin YTL'den 25 bin YTL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Tahvil ile kıymetli madenler, taşlar ve ticari senetlerle, tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikalar, izinsiz olarak yurt dışına çıkaranlara veya yurda sokanlara, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde, kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halindeyse bu bedelin yarısı kadar idari para cezası verilecek.

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden, bu işlemlerinden doğan alacaklarını tayin edilen sürelerde yurda getirmeyenlere; yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 5'i kadar idari para cezası uygulanacak. Para cezası, yurda getirilmesi gereken paranın yüzde 2,5 oranından fazla olamayacak.

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde, döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla, muvazaalı işlemlerde bulunanlara, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası kesilecek. Bunun teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, tüzel kişiliklere de aynı miktarda idari para cezası verilecek.

Kabahatin konusunun yabancı para olması halinde, idari para cezasının hesaplanmasında, fiilin işlendiği tarih itibariyle Merkez Bankasının, bu paraya ilişkin döviz satış kuru esas alınacak. İdari para cezasına gecikme faizi de uygulanacak. Bu suçların tekrarı halinde cezalar 2 kat artacak.

İdari para cezasını vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olacak.

-''SALONDAN DIŞARI...''-

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar ile Bağımsız Tunceli Milletvekili Genç arasında teklifin görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

Genç, şahsı adına söz verilmediği ve sorduğu sorulara cevap alamadığı gerekçesiyle İçtüzüğün verdiği imkanları kullanarak, yasanın çıkarılmasını engellemeye çalışacağını söyledi.

Yasanın görüşmeleri sırasında gruplar adına söz talebi olmazken, şahıslar adına söz alan AK Parti'li milletvekilleri, kısa konuşmalarında ''yasanın hayırlı olması'' temennisinde bulundular.

Genç'in soru sormak için elektronik sisteme girememesi üzerine, TBMM Başkanvekili Gülpınar, maddeleri oyladı.

Gülpınar, Kamer Genç'in itirazı üzerine ''Gel bak sistemde ismin yok. İsmin yoksa salonu terk edecek misin? Ben buradan nasıl size söz vereyim. İsmin C. Ünal çıkıyor. 179 sizin isminiz mi?'' diye sordu.

Yerinden söz alan Genç, yasanın hayali ihracatçılara af getirdiğini ileri sürdü ve düzenlemeyle devlet hazinesine getirilen yükün açıklanmasını istedi.

Teklif sahibi AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, düzenlemede Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin saklı tutulduğunu, herhangi bir affın söz konusu olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Gülpınar, yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından 2009 bütçesinin maddelerinin görüşülmesi için yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*