Türkiye, AB ekonomi anketlerine dahil edildi

Türkiye, AB ekonomi anketlerine dahil edildi .5452
  • Giriş : 11.09.2007 / 11:25:00

Türkiye, AB’nin 1962’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği, resmi “uyumlaştırılmış iş dünyası ve tüketici anketlerine” Hırvatistan’dan sonra dahil edilen ikinci aday ülke oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AB yönetimi tarafından, İsmet İnönü Hükümeti’nce Türkiye’nin AB’yle ilişkilerini düzenleyen Ankara Anlaşması (1963) imzalanmadan bir yıl önce başlatılan uygulama, iş dünyası ve tüketici anketleri yoluyla Avrupa çapındaki ekonomik verilerin ölçülüp toplanmasını öngörüyor.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Direktörlüğü tarafından yılda altı kez yayınlanan “Avrupa Ekonomisi” raporlarının sonuncusu AB iş dünyası ve tüketici anketlerinin değerlendirilmesine ayrıldı. Raporda Türkiye’yle ilgili bir gelişmeye yer verildi.

Anketlerin tarihçesi, yöntemleri, sonuçları incelenirken, Türkiye’nin geçen mayıs ayından itibaren resmi anketlere dahil edilen ikinci AB aday ülkesi olduğu belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“Bu arada AB İş Dünyası ve Tüketici Anketleri Ortak Uyumlaştırılmış Programı’nın coğrafi kapsamı, tüm üye devletleri olduğu kadar aday ülkeleri de kapsayacak şekilde sürekli genişlemiştir.

Ocak 2007’de, program 27 üye devleti ve bir aday ülkeyi, Hırvatistan’ı içine almıştır. Diğer aday ülke Türkiye, programa 2007 Mayısı’ndan sonraki dönemde entegre olacaktır. Aday ülkelerin programa erken aşamada entegre olmaları, onların ekonomik durumlarını izlemede güvenilir ve kıyaslanabilir veriler elde etmek ve bu ülkeler AB üyesi olduklarında doğru AB toplamlarının üretilmesini garanti etmek için zorunludur.”

ANKET PROGRAMINDAKİ GELİŞMELER

Raporda uyumlaştırılmış anket programının ilk olarak 1962’de imalat sektöründe yapıldığı, 1966 yılında inşaat sektörünü kapsadığı, 1972’de de tüketici anketlerinin dahil edildiği belirtildi. AB resmi anketlerinin 1984’te perakende sektörünü son olarak da 1996 yılında hizmetler, daha sonra da finans sektörlerini sektörünü kapsadığı belirtildi.

ANKETLER NE İŞE YARIYOR

Raporun “Özetler ve Temel Sonuçlar” bölümünde AB anket sistemiyle ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

“-Anket verileri ekonomik analizler ve kısa dönem tahminler için yararlı bilgiler sağlıyor.

-Program ekonomide ve AB’nin başarılı genişleme ataklarındaki gelişmeleri yansıtmak üzere sürekli olarak geliştirilmektedir.

-AB uyumlaştırılmış anketlerinin sonuçları yaygın olarak, AB Komisyonu dışında da kullanılmaktadır.

-Anketler AB ve euro bölgesindeki makroekonomik gelişmeleri incelemek için son derece etkin bir gereçtir.

-AB uyumlaştırılmış anket yöntemi, dünya çapındaki kamuoyu araştırmalarının uyumlu hale getirilmesi konusunda bir ölçüt olarak hizmet etmektedir.

-Araştırma kurumları uygulamalarındaki uyumu daha ileri noktalara taşımak için yeni yönergeler hazırlanmıştır.

-Ulusal ve Komisyon anketleri arasındaki farklılıklar yöntem değişikliklerinden kaynaklanmaktadır.

-Anket verilerinin mevsimsel değişikliklere göre düzenlenmesi gerekmektedir.”

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Direktörlüğü yılda altı kez, “Avrupa Ekonomisi” raporu yayınlıyor. Raporlar AB Komisyonu’nun, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun o andaki ekonomik durum ve gelişmelere ilişkin saptamalarıyla bildirilerini içeriyor. Konular ekonomik politika yönergelerinden tahminlere, ekonomik incelemelerden kamu mali raporlarına kadar değişik konuları içeriyor. Tamamlayıcı olarak yayınlanan “Özel Raporlar” ise ekonomi politikasıyla ilgili sorunlara odaklanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious