Türkiye, AB takvimini kendisi belirledi

Türkiye, AB takvimini kendisi belirledi.9349
  • Giriş : 02.04.2007 / 00:00:00

Limanlarını Kıbrıs Rum Kesimi'ne açmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği ile müzakere süreci 8 başlıkta askıya alınan Türkiye, kendi yolunu çiziyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AB'yi beklemeden reform takvimini oluşturan Ankara, müktesebat içerisinde yer alan siyasî kriterleri tamamlamak için iddialı bir hedef koydu. Buna göre, 'Yargı ve Temel Haklar' ile 'Adalet, Özgürlük ve Güvenlik' başlıklarıyla ilgili kanunî düzenlemeler 2009 yılı Ekim ayına kadar bitirilecek. Vakıflar Yasası, uyuşmazlık mahkemeleri, kamu denetçiliği, yardım toplama, idarî yargılama, yargıtay kanunu, yerel yönetimler ve ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeler listenin ilk sırasında yer alıyor. Ekonomi ve dış ilişkiler başta olmak üzere diğer konularla ilgili müktesebat uyumu ise 2013'e kadar tamamlanacak.

14 Aralık 2006 tarihinde Brüksel'de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderleri, Türkiye ile müzakerelerin 8 başlıkta askıya alınmasına karar verdi, geriye kalan konu başlıklarında ise müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesini şarta bağladı. Türkiye, karara sert tepki gösterse de üyelik hedefi için çalışmaları sürdürdü. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, "Gerekirse fasılları kendimiz açar, kapatırız." sözleriyle hükümetin tavrını ortaya koydu. Bu amaçla ocak ayının başında, kamudaki üst düzey yöneticilerin katıldığı bir toplantı yapıldı. İlgili kuruluşlar, hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini tek tek belirledi. Daha sonra tüm kurumlardan gelen bilgiler ışığında bir rapor hazırlandı. Zaman'ın ele geçirdiği çalışmanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 2013 yılından önce topluluk müktesebatına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Kamuoyuna açıklanan çalışmanın taslağında, Ankara'nın "siyasi kriterler"le ilgili olan müktesebatı çok daha kısa bir süre içinde üstlenmeyi hedeflediği ortaya çıktı. "Siyasi kriterler"in ağırlıklı olarak yer aldığı "Yargı ve Temel Haklar" ile "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklarında müktesebata ilişkin kanuni düzenlemelerin 2009 yılı Ekim ayından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek yasalaştırılması hedefleniyor.

Türkiye, 2007 yılı sonuna kadar, Uyuşmazlık Mahkemeleri Kanunu, Kamu Denetçiliği Kanunu, Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun ve Vakıflar Kanunu'ndaki gerekli değişiklikleri yerine getirecek. Yardım Toplama Kanunu, İdari Yargılama Kanunu, Yargıtay Kanunu ile İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu'nda ise gerekli görülen düzenlemelerin 2009 yılı sonundan önce hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Ancak müzakere sürecinde, "topluluk müktesebatı"nda yer alan ve "siyasi kriterler" başlığında yapılacak düzenlemeler dışında Ankara'nın önüne yeni birtakım kriterler ve engeller de çıkarılabilir. Bunlar daha çok, "azınlıklar" ve "inanç özgürlüğü" gibi başlıklar altında Türkiye'den talep ediliyor. Vakıflar Kanunu'nda yapılacak değişiklik de bu çerçevede. Ancak Ankara'nın değişiklikleri, Brüksel'i tatmin etmiyor. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması gibi "siyasi" tartışma hususlar ise doğrudan AB müktesebatının konusu değil. "Anadilde eğitim" konusunda birtakım talepler de, "Eğitim ve kültür" konu başlığının altında Türkiye'nin önüne konabilir.

Dondurulan başlıklara da çalışılacak

Türkiye, Aralık zirvesinde askıya alınan 8 başlıkta da "askı yokmuş" gibi hareket ediyor. Örneğin askıya alınan başlıklar arasında yer alan "dış ilişkiler" faslında, 2007 yılı içinde bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Türkiye, ekim ayına kadar, halen Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda teknik çalışmaları devam eden "üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşması akdedilmesi"ne ilişkin kanunu TBMM'den geçirecek.

AB'ye 'yola devam' mesajı

AB'nin müzakereleri kısmen askıya almasının ardından tavrını netleştiren Ankara, yeni bir strateji belirledi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Başmüzakereci Ali Babacan, bakanlık müsteşarları ve ilgili kuruluşların temsilcileri 10 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelerek reformların sürdürülmesi yolunda atılacak adımları belirledi. Ardından da Türkiye'nin reform takvimi hazırlandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious