Türkiye, eğitime ayırdığı payda sonuncu

  • Giriş : 10.12.2006 / 00:00:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye, gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) eğitime ayrılan pay bakımından OECD ülkeleri arasında her yıl sonuncu sırada yer alıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

YÖK tarafından hazırlanan, ''Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi'' taslak raporundaki bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılı mali yılı bütçesi 14 milyar 882 milyon 259 bin YTL, YÖK bütçesi ise 5 milyar 218 milyon 467 bin YTL olarak gerçekleşti.

2005 yılında YÖK bütçesinin toplam bütçe içindeki payı yüzde 3.4, eğitim bütçesi içindeki payı yüzde 26, gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı ise yüzde 1.1 oldu.

Tüm öğrenciler hesaba katıldığında, bütçe ödeneklerinde öğrenci başına yapılan cari harcama 1197 dolar, sadece örgün öğretimdeki öğrenciler hesaba katıldığında ise 1938 dolar olarak gerçekleşirken, bu oran, OECD ortalamasının 4'te 1'ine denk geliyor.

Son 10 yılda eğitim ödeneklerinin genel bütçe içindeki payı yüzde 9.2-13.5; GSMH payı ise yüzde 2.3-4.18 arasında değişti. Son 3 yılda toplam eğitim ödeneklerinde bir artış gözlenmesine rağmen; Türkiye, GSYİH'dan eğitime ayırdığı pay bakımından OECD ülkeleri arasında her yıl sonuncu sırada yer alıyor.

Genel bütçeden YÖK'e ayrılan pay ise son 10 yılda yüzde 2.3 ile 3.4, GSMH payı ise yüzde 0.8 ile 1.09 arasında değişti.

Rapora göre, 1995'te YÖK bütçesinin yüzde 66'sı personele, yüzde 3'ü transfer harcamalarına ayrılırken, 2005'te personel harcamaları yüzde 52'ye düştü, transfer harcamaları ise yüzde 19'a yükseldi.

Son 10 yılda YÖK yatırım ödeneklerinin yüzde 58'i eğitim, yüzde 33'ü sağlık, yüzde 9'u ise diğer sektörlere ayrıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious