Türkiye Anti-Doping Ajansı kurulacak

  • Giriş : 16.02.2007 / 00:00:00

Sporda yasaklı madde kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Anti-Doping Ajansı (TADA) kurulacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Başkanlığına sunulan Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısıyla; sporda yasaklı madde kullanımını ortadan kaldırmak, sporcunun ve spor yarışmalarında kullanılan yarış hayvanlarının sağlığını korumak amaçlanıyor.

Tasarıyla, eşit şartlar ve rekabet ortamında spor yapılmasını sağlamakla görevli ve yetkili Türkiye Anti-Doping Ajansı (TADA) kurulacak.

TADA, tüzel kişiliğe sahip özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız bir kuruluş olacak. TADA, Başbakanlığın ilişkili kuruluşu olup Başbakan, TADA ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde spordan sorumlu Bakan vasıtasıyla kullanacak.

TADA; Yönetim Kurulu, Genel Koordinatörlük, Doping Kontrol Numune Alıcıları Kurulu, Dopingle Mücadele Eğitim Kurulu ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından öngörülecek diğer kurullardan oluşacak.

-TADA'NIN GÖREVLERİ...-

TADA, bütün spor dallarında dopingle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri saptayacak.

Sporda her türlü yasaklı maddenin kullanılmasının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin çalışmaları gerçekleştirecek olan TADA, bütün spor dallarında yarışma içi veya yarışma dışı doping kontrolü için WADA tarafından bildirilen numune alım standartlarını yürürlüğe koyacak ve uygulatacak.

WADA tarafından belirlenen ve sporda kullanımı yasak olan maddelerin listesini ilgili kurumlara duyuracak olan TADA, doping analiz sonuçlarını ilgililere yazılı olarak bildirecek.

Doping numune alıcılarını tespit ederek, görevlendirecek ve bunların eğitimini sağlayacak olan TADA, doping numunesi alma sürecini ihlal edenleri, haklarında gerekli işlemleri yapmak üzere yetkili mercilere bildirmek zorunda olacak.

-TADA, YARDIM VE BAĞIŞ ALABİLECEK-

TADA Yönetim Kurulu; Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek, tıp alanında akademik kariyeri bulunan bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı, spordan sorumlu Bakan tarafından akademik kariyeri bulunan hukukçular arasından belirlenecek bir üye olmak üzere 5 üyeden oluşacak.

Gelirlerini, doping numune analizi için alınan ödentiler, her türlü basılı evrak, dokümantasyon ve eğitim faaliyetlerinden elde edebilecek olan TADA, sponsorluk gelirlerinin yanı sıra her türlü bağış, yardım, faiz ve benzeri gelirler elde edebilecek.

-SPOR FEDERASYONLARI HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI GÖSTERECEK-

WADA kurallarına göre sporcu ve yarış hayvanlarından numune alımında görevli Badnaglar, Doping Kontrol Numune Alıcıları Kurulunca WADA kurallarına göre verilecek eğitimi tamamladıktan sonra Badnag sertifikası alacaklar.

Badnag sertifikası olanların görevlendirilmeleri, Doping Kontrol Numune Alıcıları Kurulu tarafından yapılacak.

Spor federasyonları, TADA'nın dopingle mücadele hususunda belirlediği usul ve esaslara, talimat ve ilkelere uymak, doping numunesi alıcılarının görevlerini yerine getirirken gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorunda olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious