Türkiye AR-GE yoksulu ülke

Türkiye AR-GE yoksulu ülke  .7038
  • Giriş : 28.02.2008 / 13:22:00

Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında ilerlemek için büyük önem taşıyan Ar-Ge harcamalarına milli gelirinin yüzde 1'inden de az pay ayırıyor. Türkiye'nin, 2006 yılında 4 milyar 399.8 milyon YTL olan toplam Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla iç

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye, sanayi ve teknolojik gelişim için büyük önem taşıyan Ar-Ge harcamalarına milli gelirinin yüzde 1'i kadar bile pay ayırmıyor. Türkiye'nin, toplam Ar-Ge harcamasının 2006 yılında cari fiyatlarla 4 milyar 399.8 milyon YTL ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde sadece binde 7.6 pay alabildiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2006 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Kamu ve özel sektördeki araştırma birimleri ve personelini kapsayan anket sonuçları ile üniversitelerin kesin hesapları, detay yatırım programları, bütçe ve personel dökümlerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2006 yılında 4 milyar 399.8 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti. Milli gelirin yüzde 7.6'sı düzeyinde gerçekleşen Ar-Ge harcamalarının payı önceki yıla göre geriledi. 2005 yılında milli gelirin yüzde 7.9'u kadar Ar-Ge harcaması yapılmıştı.

2006'da Ar-Ge harcamaları satın alma gücü paritesine göre ise 4 milyar 883 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Anılan yılda Ar-Ge harcamalarının yüzde 51.3'ü yükseköğretim, yüzde 37'si ticari kesim ve yüzde 11.7'si kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların yüzde 48.6'sı kamu kesimi, yüzde 46'sı ticari kesim, yüzde 4.9'u diğer yurt içi kaynaklar ve yüzde 0.5'i ise yurt dışı kaynaklar tarafından karşılandı.

-TOPLAM 54 BİN AR-GE PERSONELİ ÇALIŞTI

2006'da Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 54 bin 444 Ar-Ge personeli çalıştı. Sektörler itibariyle dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 49.1'i yükseköğretim kesiminde, yüzde 33.1'i ticari kesimde ve yüzde 17.8'i kamu kesiminde yer aldı. İstihdam edilen 10 bin kişiye düşen toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı 26 kişi olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious