Türkiye en namuslu ülke

Türkiye en namuslu ülke.11031
  • Giriş : 24.08.2008 / 19:26:00

Başbakanlık bünyesinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 3 yıl boyunca Türkiye’de hiçbir etik dışı davranış bulamadığını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarının önlenmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla Başbakanlık bünyesinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 3 yıl boyunca Türkiye'de hiçbir etik davranış ilkelerine aykırılık tespit edemedi.AKP hükümeti tarafından Başbakanlık bünyesinde kurulan ve kurulduğunda büyük ses getiren Kamu Görevlileri Etik Kurulu yasal sınırlandırmalardan ve maddi yetersizliklerden dolayı sadece konferans düzenlemek ve akademik çalışmalar yapmakla sınırlı kaldı.

29 Eylül 2004 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren kurul yasal düzenleme gereği Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversitelerle ilgili inceleme yapamıyor. Sadece en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında inceleme yapabilen kurul yargıya intikal etmiş dosyalara da bakamıyor. Kurulun çalışmalarının atıl kalması 2005-2008 yıllarına ait faaliyet raporunda da göz önüne serildi.

 3 YILDA 265 BAŞVURU

Rapora göre kurula 2005 yılından 2008 yılının Temmuz ayına kadar 265 başvuru yapıldı. Başvurularda ilk sırayı 48 başvuruyla görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma konusunda yapıldı. Bunun dışında personel işlemleriyle ilgili 30, genel etik davranış ilkelerine uygun davranmamakla ilgili 31, kamu kaynaklarını kişisel amaçlar veya hizmet gerekleri dışında kullanmakla ilgili 36, intihal (bilimsel eser hırsızlığı) ile ilgili 5, kayırmacılık-ayırmacılık ile ilgili 19, eşitlik ve tarafsızlığa aykırı uygulamalarla ilgili 30, bilgi edinme hakkının ihlali ile ilgili 9, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili 39, muhtelif 18 olmak üzere toplam 265 başvuru yapıldı.

265 BAŞVURUDAN 219'U İNCELENEMEDİ

Kurul bu başvuruların çok büyük bir bölümünü incelemeye alamadı. 42 başvuru Bakanlar Kurulu ve TBMM üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, yargı mensupları, üniversiteler ve kurumun görev alanına girmeyen diğer kuruluşlarla ilgili olduğu için incelemeye alınmadı. 36 başvuruyu yargıya intikal ettiği, 19 başvuruyu mevzuatın yürürlüğü öncesine ilişkin olması nedeniyle, 87 başvuru kapsam dışı kamu görevlileri ile ilgili olması nedeniyle, 35 başvuru da genel ve soyut nitelikte olması veya iletişim ve kimlik bilgileri olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Değerlendirmeye alınan dosyalardan hiçbirinde ise etik davranış ilkelerine aykırılık tespit edilmedi. Kurulun 2007 yılına ait 4, 2008 yılına ait 8 dosyayı incelemesi ise halen sürdürüyor. Faaliyet raporunda başvurularla ilgili yapılan değerlendirmede ise yasadan kaynaklanan birçok nedenle başvurulara ilişkin inceleme ve araştırmaların sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*