Türkiye'de 100 kadından 14'ü patron

Türkiye'de 100 kadından 14'ü patron  .11580
  • Giriş : 07.03.2008 / 10:25:00

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye'de 100 kadından sadece 14'ü kendi hesabına ve işveren konumunda çalışıyor. 47'si herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, 39'u ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer a

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün, 'Türkiye'de Kadının Durumu' konulu raporuna göre, Türkiye genelindeki kadın istihdam oranı (2006 verilerine göre) yüzde 22.3. İstihdama katılan kadın ise en fazla tarım sektöründe istihdam ediliyor. Kadınların yüzde 14.4'ü sanayide, yüzde 37.1'i sanayi sektöründe, yüzde 48.5'i tarım sektöründe çalışıyor.

İşteki durumları açısından bakıldığında 100 kadından sadece 14'ü kendi hesabına ve işveren konumunda çalışıyor. 47'si herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, 39'u ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer alıyor.

Köyden kente göçü yoğun olarak yaşayan Türkiye'de, köyde işgücü olarak görülen kadın, kente geldiğinde yeterli eğitim ve mesleki bilgi-beceriye sahip olmaması nedeniyle kent işgücü piyasasına giremiyor. İşgücü dışında kalan genelde ev kadını oluyor. İşgücüne katılmayan 100 kadından 65'i işgücüne katılmama nedeni olarak 'ev kadını' olmalarını gösteriyor. Bu durum hem kırda hem de kentte kadının işgücüne katılımını azaltıyor. Gelir azlığı nedeniyle çalışmak zorunda olan kadın, sosyal güvencesiz düşük statülü-gelirli işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

İSTİHDAMDAKİ HER 100 KADINDAN 66'SININ SOSYAL GÜVENLİĞİ YOK

İstihdamda yer alan 100 kadından 66'sı herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmaksızın çalışıyor. Bunlardan yüzde 58'ini, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar oluşturuyor. Ücretli veya maaşlı çalışan kadınların yüzde 16.1'i, yevmiyeli olarak çalışan kadınların yüzde 95.7'si, işveren kadınların yüzde 34.8'i, kendi hesabına çalışan kadınların yüzde 90.3'ü herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışıyor.

Mart 2007 itibariyle sosyal güvenlik kapsamında bulunan kadınların yüzde 58'i SSK, yüzde 33'ü Emekli Sandığı, yüzde 15'i de Bağ-Kur'a bağlı olarak çalışıyor.

Kentte yaşayan en az lise mezunu olan genç kadın nüfusundaki işsizlik oranı üyzde 17.5 iken, aynı durumda olan erkekler için yüzde 9.6.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ YÜZDE 39'U KADIN

Tıp, hukuk, mimarlık gibi alanlarda ve üniversitelerde kadın sayısı giderek artıyor. Türkiye'de öğretim elemanı kadın oranı yüzde 39, toplam profesörler içinde kadın oranı yüzde 27'ye ulaştı. Mimarların yüzde 36'sı, doktor ve operatörlerin yüzde 29'u, avukatların ise yüzde 33'ü kadın.

TÜRKİYE'DE KADIN VALİ BULUNMUYOR

Türkiye'de Kadının Durumu Raporu'nda, siyasete ve karar mekanizmalarına katılım istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, 1935 yılında Meclis'teki toplam 395 milletvekilinden 18'i, 1939'da 400 milletvekilinden 15'i, 1943'te 435 milletvekilinden 16'sı, 1946'da 455 milletvekilinden 9'u, 1950'de 487 milletvekilinden 3'ü, 1954'te 535 milletvekilinden 4'ü, 1957'de 610 milletvekilinden 7'si, 1961'de 450 milletvekilinden 3'ü, 1965'te 450 milletvekilinden 8'i, 1969'da 450 milletvekilinden 5'i, 1973'te 450 milletvekilinden 6'sı, 1983'te 400 milletvekilinden (1 boş) 12'si, 1987'de 450 milletvekilinden 6'sı, 1991'de 450 milletvekilinden 8'i, 1995'te 550 milletvekilinden 13'ü, 1999'da 550 milletvekilinden 22'si, 2002'de 550 milletvekilinden 24'ü, 2007'de ise 550 milletvekilinden 50'si kadındı.

Yerel yönetimlerde ise Mart 2004 seçimlerine göre 3 bin 225 Belediye Başkanlığı koltuğundan 18'ine; 34 bin 477 Belediye Meclis Üyeliği koltuğundan 834'üne; 3 bin 208 İl Genel Meclisi üyeliği koltuğundan 58'ine bayanlar oturdu

Ocak 2008'de hazırlanan söz konusu rapora göre, Türk Dışişleri'nde halen 15 kadın büyükelçi görev yapıyor. Bunların 7'si yurt dışında görevli bulunuyor. Türkiye'de halen 18 adet kadın mülki idare amiri bulunuyor. Bunlardan 4'ü vali yardımcısı ve 14'ü kaymakam olarak görev yapıyor. Şu anda kadın vali ise bulunmuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious