Türkiye'de 1921'i taşıyıcı toplam 2544 AIDS hastası var

  • Giriş : 11.09.2007 / 14:26:00
  • Güncelleme : 27.03.2010 / 03:48:29

Türkiye’de toplam 2544 AIDS hastası bulunduğu, bunların % 68,7’sinin erkek, % 31,3’ünün kadın olduğu bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Avrupa Birliği destekli Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında hazırlanan "Türkiye'de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve AIDS'in Sürveyans Sistemine İlişkin Durum Analizi"nde, AIDS vakalarından bildirilen ölümlerin sayısının, 1985-2006 yılları arasında 111 olduğu belirtildi.

-ERKEKLERDE VAKALAR KADINLARDAN DAHA FAZLA-

Analize göre, Türkiye'de en sık 20-49 yaş arasında AIDS vakalarına rastlanıyor ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında vakaların yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün kadın olduğu gözleniyor.
İlk HIV vakasının bildirildiği 1985'ten bu güne Türkiye'de hastalığın yaş grubu dağılımı da değişiklik gösteriyor. Buna göre, Adolesan grubun (10-19 yaş arası) 1985-1995 yıllarında yüzde 13,4 olan hastalığa yakalanma oranının, 1996-2000 yıllarında yüzde 20,4'e çıktığı görülüyor.
Analizde şu bilgilere yer veriliyor:
"HIV enfeksiyonu ile semptomlarının gelişmesi arasındaki süreyi 10 yıl olarak düşünürsek, çoğu AIDS vakasının enfekte olduğu dönemin yaşam süresi içinde cinsel faaliyetin en tepe noktaya ulaştığı dönem olan 20'1i yaşlar ya da 30'lu yaşların başları olduğunu görmekteyiz.
Türkiye'deki nüfusun çoğunluğunun 13 yaş üzeri ve 20'1i yaşlarda olduğunu düşünürsek, önümüzdeki bir kaç yıl içinde HIV enfeksiyonu görülme sıklığında hızlı bir artış potansiyeli olduğu açıktır." Öte yandan, erkeklerdeki AIDS vakalarının kadınlardan 2-4 kez daha fazla olduğu, güvensiz cinsel ilişki ve Türk erkeklerinin Türk kadınlarından daha fazla cinsel özgürlüğe sahip olmasının erkeklerde HIV enfeksiyonuna yakalanma riskini artıran sebepler arasında bulunduğu bildirildi.
Kadınları, HIV geçiş riskine karşı savunmasız kılan ve enfeksiyonu önlemek için gerekli tedbirleri almaktan alıkoyan faktörler arasında sosyo-kültürel uygulamalar ve baskıların bulunduğu, bunların kadınlardaki HIV enfeksiyonlarına katkıda bulunduğu görüşü dile getiriliyor.

EN ÇOK HETEROSEKSÜEL İLİŞKİ İLE BULAŞIYOR
Analizde yer alan bilgilere göre, AIDS vakaları incelendiğinde, Türkiye'de AIDS yüzde 50,8 oranında heteroseksüel cinsel temas, yüzde 8,1 oranında homoseksüel cinsel temas, yüzde 5,88 oranında damar içi
madde kullanımı, yüzde 2,27 oranında transfüzyon alımı yoluyla bulaşıyor. AIDS'in anneden bebeğe geçme oranı yüzde 1,66 iken, vakaların yüzde 30'unun ise enfeksiyona yakalanma nedeni bilinmiyor.

"HETEROSEKSÜELLER DAHA FAZLA RİSK TAŞIYOR"
Analizde, bu rakamların AIDS açısından heteroseksüellerin, homoseksüellerden daha fazla riske sahip olduklarını gösterdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Ulusal AIDS Komisyonu'nca kabul edilen HIV riski altındaki gruplar arasında bulunan kayıtsız seks işçileri, damar içi madde kullanıcıları, eşcinsel erkekler, mahkumlar, mülteci ve sığınmacılar ve kamyon şoförleri, Türkiye'deki riskli gruplara örnektir. HIV açısından koruyucu davranış modellerini benimsememiş toplum bireyleri bahsi geçen gruplarla gerekli koruyucu tedbirleri almadan ilişkiye girdiklerinde enfeksiyonun yayılma riski daha da artıyor." Türkiye'de AIDS olduğu belirlenen kişilerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise vakaların büyük bir bölümünü 6 vaka ve 1468 taşıyıcı ile Türk vatandaşları oluşturuyor. Bunu sırasıyla 1 vaka, 98 taşıyıcı ile Ukrayna, 3 vaka, 38 taşıyıcı ile Romanya vatandaşları izliyor. Ancak uyruğu bilinmeyen kişilerin sayısı da (3 vaka 66 taşıyıcı)
azımsanmayacak kadar çok...

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious