Türkiye'de evlerin yüzde 18,94'ü internet kullanıyor

  • Giriş : 22.11.2007 / 12:18:00

Türkiye'de hanelerin yüzde 18,94'ü, internete erişim imkanına sahip bulunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2007 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması'nın sonuçlarına göre, internete erişim imkanı olan hanelerin yüzde 79,39'u, evden internete bağlanabilen kişisel bilgisayara sahip.

İnternet erişim imkanı olan hanelerde en yaygın kullanılan internet bağlantı türü, yüzde 78,03 ile geniş bant (ADSL vb.) bağlantı oldu.

Hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 29,46 ve yüzde 26,67 olarak belirlendi.
2007 yılı Nisan-Haziran döneminde 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar kullanımı yüzde 29,46, internet kullanımı ise yüzde 26,67 olarak saptandı.

Aynı dönemde internet kullanan hanehalkı bireylerinin yüzde 61,11'i interneti hemen hemen her gün, yüzde 25,50'si haftada en az bir kez kullanıyor.

Bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olurken bu yaş grubunu 25-34 yaş grubu izledi. Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve internet kullanımları sırasıyla yüzde 84,86 ve yüzde 82,89 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireyleri içerdi.

Öğrencilerin yüzde 86,83'ü bilgisayar ve yüzde 81,89'u internet kullanıyor. İstihdam edilenlerden ücretli ve maaşlı çalışanların bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 54,82 ve yüzde 51,38 olarak belirlendi. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla yüzde 44,06 ve yüzde 41,15 olarak saptandı.

EVDE KULLANIM

2007 yılı Nisan-Haziran döneminde internet kullanan bireylerin yüzde 45,96'sı evinde, yüzde 37,52'si işyerinde, yüzde 31,21'i internet kafede internet hizmetinden yararlandı.

İnternet en çok, bilgi arama ve on-line hizmetler için kullanıldı. 2007 yılı Nisan-Haziran döneminde internet kullanan hanehalkı bireylerinin yüzde 90,54'ü bilgi arama ve on-line hizmetlerde, yüzde 80,74'ü iletişim faaliyetlerinde, yüzde 52,27'si eğitim faaliyetlerinde, yüzde 26,18'i kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullandı.

İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin yüzde 5,65'i 2007 yılı Nisan-Haziran döneminde internet üzerinden alışveriş yaptı.

Haziran 2006- Haziran 2007 dönemini kapsayan son 12 ayda internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 28,20'si cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı, video vb. elektronik araçları aldı.

İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin yüzde 76,49'u ihtiyaç duymadığı için internet üzerinden alışveriş yapmadı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious