Türkiye'de sermaye sınıf atlayamadı

  • Giriş : 26.11.2007 / 09:45:00

Türkiye, küresel sermaye piyasaları liginde gelişmekte olan ülkeler düzeyinde kalırken, gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaşamadı. Borsa şirketi sayısı gelişmiş ülkelerde 2 bin 944, Türkiye'de 322; halka arz tutarı gelişmiş ülkelerde 39,5 milyar dolar, Türkiy

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye, küresel sermaye piyasaları liginde gelişmekte olan ülkeler kategorisinde kalırken, gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaşamadı. Borsa şirketi sayısı gelişmiş ülkelerde 2 bin 944, Türkiye'de 322; halka arz tutarı gelişmiş ülkelerde 39,5 milyar dolar, Türkiye'de 5 milyar dolar; borsa işlem hacminin GSYİH'ya oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 1,66, Türkiye'de yüzde 0,37 oldu.
SPK verilerine göre, piyasa kapitalizasyonunun GSYİH'ya oranı, borsa işlem hacminin GSYİH'ya oranı ve borsadaki şirket sayısı bakımından Türkiye, gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izliyor. Şirketlerin sermaye piyasalarından öz sermaye şeklinde fon aktarımlarını ifade eden halka arz tutarları açısından gelişmekte olan ülkelerin ilerisinde yer alan Türkiye, gelişmiş ülkelerin uzağında olmakla birlikte, gelişime açık bir yapı sergiledi.
Temmuz 2007 verilerine göre, borsa şirketi sayısı gelişmekte olan ülkelerde 368, gelişmiş ülkelerde 2 bin 944, Türkiye'de 322 oldu. Halka arz tutarı gelişmekte olan ülkelerde 3,81 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde 39,53 milyar dolar, Türkiye'de 5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Borsa işlem hacminin GSYİH'ya oranı gelişmekte olan ülkelerde 0,32, gelişmiş ülkelerde yüzde 1,66, Türkiye'de yüzde 0,37 olarak belirlenirken; piyasa kapitalizasyonunun GSYİH'ya oranı gelişmekte olan ülkelerde 0,65, gelişmiş ülkelerde 1,22, Türkiye'de 0,57 oldu.


-MALEZYA TÜRKİYE'Yİ ÜÇE KATLADI-


Siyasal benzerlikler ile gündeme gelen Malezya-Türkiye verileri karşılaştırıldığında, halka arz dışında Malezya'nın Türkiye'yi geride bıraktığı belirlendi. Malezya borsa şirketi sayısında 1009 şirket ile Türkiye'yi üçe katlarken, halka arzda 1,20 milyar dolar ile Türkiye'nin 4 milyar dolar gerisinde kaldı. Malezya, Türkiye'yi, borsa işlem hacminin GSYİH'ya oranında 0,32 puan, piyasa kapitalizasyonunun GSYİH'ya oranında 1,14 puan geride bıraktı.

Piyasa kap. İşlem hacmi Halka arz Borsa

/GSYİH(%) /GSYİH(%) (milyar $) şirketi

Arjantin 0,21 0,01 0,70 108
Brezilya 0,93 0,24 23,15 388
Macaristan 0,36 0,23 0,01 41
Malezya 1,71 0,69 1,20 1.009
Gelişmekte
Olan 0,65 0,32 3,81 368
Gelişmiş 1,22 1,66 39,53 2.944
Türkiye 0,57 0,37 5,00 322

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious