Türkiye'nin güvenlikte yeni açılımı

  • Giriş : 24.03.2007 / 00:00:00

MGK'da başlayan sivilleşme süreci, devletin güvenlik konularındaki bakış açısına da yansıdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MGK Genel sekreterliği'nin Milli Güvenlik eylem planlarını hazırlama görevini devralan başbakanlık, güvenlik konusunu polisiye tedbirlerle sınırlandırmıyor. Sokak çocuklarından, büyük şehirlere göç'e kadar pek çok sosyal konu için,eylem planları hazırlanıyor.

2004 Ağustosu'nda MGK'ya ilk sivil Genel Sekreter'in atanması sivilleşme adına önemli bir adım olarak algılanmıştı. Gelinen noktada, sivilleşmenin sadece atamalarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Milli Güvenlik politikalarının uygulanmasına yönelik eylem planlarını hazırlama görevi MGK Genel Sekreterliği'nden alınarak sessiz sedasız Başbakanlık'a verildi. Önceden hazırlanan ve halen uygulanan eylem planlarının takibi de Başbakanlığa devredildi. Asıl önemli değişim ise iç güvenlik konularında yaşandı. Daha önce bölücük ve irtica ile sınırlı kalan iç güvenlik sorunları, Başbakanlığın çalışmalarıyla çeşitlendirildi.

BÖLÜCÜKLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Ocak 2006'da Başbakan Erdoğan'ın onayı ile uygulamaya konulan "Bölücülükle Mücadele Eylem Planı"nda, terör örgütünün ve destekçilerinin tesirsiz hale getirilmesi, meşruiyet kazanmalarının önlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Plan kapsamında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ortak tarih bilincini geliştirmek amacıyla öğrencilerin Çanakkale ve İstiklal Harbi'nin cereyan ettiği bölgeleri görmesini sağlamak gibi fikirlere yer veriliyor.

İÇ GÖÇ EYLEM PLANI

Ülkemiz için önemli bir sorun haline gelen iç göçün sebeplerinin anlaşılması ve beraberinde getirdiği sorunların çözülmesi amacıyla "İç Göç Eylem Planı" hazırlandı. Göç nedeniyle oluşan umutsuz ve işsiz kitlelerin, törör örgütünce kullanılmasının kolaylığı göz önüne alınarak, göç alan şehirlerde iş ve eğitim olanaklarının kolaylaştırılması planlanıyor.

DOĞU KARADENİZ KAMUOYUNU AYDINLATMA PLANI

Devletin, son aylarda sıkça gündeme gelen Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yönelik bir eylem planının da olduğu ortaya çıktı. Trabzon başta olma üzere bölgedeki; sosyo- kültürel ve siyasal ayrılıkçılığı körükleyen iç ve dış kaynaklı propaganda faaliyetlerine dikkat çekiliyor. Buna karşı, halkı bilinçlendirmek için yapılabilecekler madde madde sıralanıyor.

SOKAK ÇOCUKLARI EYLEM PLANI

Özellikle büyükşehirlerde, sokaklarda yaşayan binlerce çocuğun, terör örgütü tarafından sıkça güvenlik güçlerinin karşısına çıkarıldığı tesbitiyle sokak çocukları eğitilmesi ve sokaktan koparılması planlanıyor. Genç nüfusu üretken kılacak şekilde mesleki eğitim faaliyetleri düzenlenerek, bu programları bitirenlere istihdam sağlanması da bu plan kapsamında yer alıyor.

KAPKAÇ EYLEM PLANI

Büyükşehirlerde, kadınların kabusu haline gelen kapkaç sorunu da milli güvenlik konuları arasında yer alıyor. Bu konuda polisiye tedbirlerin yetirsizliğine dikkat çekilerek, çoğunluğu çocuk yaşta kişilerden oluşan kapkaç çetelerinin eleman kazınmasının önlenmesi ve çökertilmesi planlanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious