Türkiye'nin yüzde 74'ü yoksulluk sınırının altında

Türkiye'nin yüzde 74'ü yoksulluk sınırının altında.15084
  • Giriş : 11.05.2008 / 19:54:00
  • Güncelleme : 11.05.2008 / 19:02:48

Ankara Ticaret Odasının (ATO) araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünün açlık sınırının altında, açlık sınırının altındakilerle beraber yüzde 74'ünün de yoksulluk sınırının altında gelirle geçinmeye çalıştığı belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye'de açlık sınırının altında bulunan nüfus 10,9 milyona, yoksulluk sınırının altındaki nüfus (açlık sınırı altında kalanlar dahil) ise 52,3 milyona ulaşıyor.
ATO'nun araştırması, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son 2005 yılı için yaptığı gelir dağılımı araştırmasıyla yüzde 5'lik dilimlere göre hesapladığı ortalama hane gelirleri, 2006 ve 2007 yılında özel nihai tüketim harcamalarında yaşanan cari fiyatlarla artış oranları kadar artırılarak yapıldı.
Hane halkı özel tüketim harcamaları cari fiyatlarla 2006 yılında yüzde 14,9 ve 2007 yılında da yüzde 13,2 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 30,1 oranında artmıştı.
Gelirin yüzde 5'lik dilimlere göre dağılımında bir değişiklik olmadığı varsayılarak yapılan araştırmada nüfus olarak ise TÜİK'in adrese dayalı nüfus sayımıyla belirlediği 70 milyon 586 bin kişi esas alındı.
Nüfusun ailelere göre dağılımı ise TÜİK'in 2005 gelir dağılımı araştırmasında esas aldığı ortalama aile büyüklükleri dikkate alınarak yapıldı.
Araştırmada yoksulluk ve açlık sınırı olarak ise Türk-İş'in 2007 yılı için aylık olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yıllık ortalaması dikkate alındı.
Türk-İş'in 2007 yılında her ay için ayrı ayrı hesapladığı yoksulluk sınırının yıllık ortalaması 664,6 YTL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 91,5 YTL olarak gerçekleşti.
Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken harcama tutarını, yoksulluk sınırı ise beslenmenin yanı sıra, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, giyim, ayakkabı ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılması gereken harcama tutarını ifade ediyor.
ATO'nun araştırmasında, 2007 yılında Türkiye'deki ortalama hane geliri aylık 1.602 YTL olarak tahmin edildi.

-AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİLER-

Buna göre, gelirden en az pay alan birinci yüzde 5'lik dilimdeki ailelerin aylık ortalama geliri 251 YTL, ikinci yüzde 5'lik dilimdeki ailelerin geliri 450 YTL ve üçüncü dilimdekilerin ortalama geliri ise 571 YTL'de kalıyor.
Söz konusu ilk üç dilimin ortalama aylık geliri 664,6 YTL olan açlık sınırının altında kaldı. Toplam 2 milyon 595 bin aile 2007 yılında açlık sınırının altında bir gelirle yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.
Bu ailelerdeki nüfus ise 10 milyon 872 bin kişi olarak tahmin edildi. Buna göre Türkiye'deki ailelerin yüzde 15'i, nüfusun da yüzde 15,4'ü açlık sınırının altında gelire sahip bulunuyor.

-YOKSULLUK SINIRININ ALTINDAKİLER-

Araştırmaya göre gelir dağılımı sıralamasında dördüncü yüzde 5'lik dilimdeki ailelerin 2007 yılı ortalama aylık geliri 667 YTL'yle açlık sınırının çok az üzerine çıktı.
Nüfusun yüzde 4,9'unun yaşadığı bu dilimdeki aileler açlık sınırının altına düşme riskini en fazla taşıyan grup olarak öne çıkıyor.
Beşinci dilimdeki ailelerin ortalama geliri 755 YTL, altıncı dilimdekilerin geliri 840 YTL, yedinci dilimdekilerin geliri 931 YTL, sekizinci dilimdekilerin geliri 1.023 YTL, dokuzuncu dilimdekilerin geliri 1.116 YTL, onuncu dilimdekilerin geliri 1.211 YTL, onbirinci dilimdekilerin geliri 1,315 YTL, onikinci dilimdekilerin geliri 1,430 YTL, onüçüncü dilimdekilerin ortalama geliri 1.555 YTL, ondördüncü dilimdekilerin geliri 1.715 YTL ve onbeşinci dilimdekilerin geliri ise 1.876 YTL düzeyinde tahmin edildi.
Buna göre gelir dağılımında 1-15'inci yüzde 5'lik dilimlerde yer alan 12 milyon 973 bin aile 2 bin 91,5 YTL olarak belirlenen 2007 yılı ortalama açlık sınırının altında ortalama aylık gelir elde edebildiler.
Yoksulluk sınırının altında gelir elde eden ailelerde Türkiye nüfusunun yüzde 74,1'ini meydana getiren 52 milyon 278 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki ailelerin sadece yüzde 20'sinin aylık ortalama hane geliri 2 bin 91,5 YTL olan yoksulluk sınırının üzerine çıktı.
Gelir dağılımında 16'ncı sıradaki yüzde 5'lik dilimin 2007 yılı aylık ortalama hane geliri 2 bin 94 YTL olarak hesaplandı. Nüfusun yüzde 5,3'ünü barındıran bu dilimdeki aileler de tüketici fiyatlarındaki artışlara ve gelirlerindeki reel azalışa bağlı olarak yoksulluk sınırının altına inme riski taşıyorlar.

-ATO BAŞKANI AYGÜN-

ATO Başkanı Sinan Aygün yaptığı açıklamada, Türkiye'de hem açlığın hem de yoksulluğun boyutlarının istatistiklerle gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu bildirdi.
Sekiz milyon aileye kömür dağıtılmasıyla, milyonlarca aileye gıda yardımı yapılmasıyla övünülen bir ülkede 539 bin kişinin açlık sınırında, 12 milyon kişinin de yoksulluk sınırında yaşadığına yönelik bir istatistiğin hiçbir inandırıcılığı bulunmadığını iddia eden Aygün, şunları söyledi:
“Hesaplama sistemlerinde değişiklik yaparak kişi başına geliri 9 bin doların üzerine çıkarmak, ülkedeki aç ve yoksul insan sayısının azalmasına neden olmuyor. Son aylarda temel gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan artışların da Türkiye'deki açlık sorununu büyüteceği de ortada.
Türkiye'nin topyekun ilerleyebilmesi için önce gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi ve insanların insanca yaşama kavuşturulması gerekir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious