Türkiye'nin Yükseköğretim Taslak Raporu

Türkiye'nin Yükseköğretim Taslak Raporu.7585
  • Giriş : 04.07.2006 / 00:00:00

Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi Taslak Raporu'na göre, 20-23 yaş arası nüfus 2015 yılına kadar 5 milyon 100 binden 5 milyon 600 bine çıkacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye'nin yükseköğretim çağındaki nüfusunun okullaşma oranını gelişmiş ülkelerin bugünkü yüzde 65'lik düzeyine çıkartacağı kabul edilen raporda, "Bu kabuller altında 2005 yılında yaklaşık olarak 2 milyon olan yükseköğretim öğrencisi sayısını 2025 yılında 3 milyon 380 bine çıkarmak gerekmiştir. Bu yirmi yılda gerçekleştirilebilir bir büyüme hedefidir" denildi.

Açıköğretimin toplam yükseköğretim içindeki payının 20 yılda yüzde 35'lerden yüzde 11'lere düşürüleceği öngörülen raporda, "Vakıf üniversiteleri payının bugünkünün yaklaşık iki katına çıkacağı varsayılmıştır. Bu varsayımlar altında devlet üniversitelerinin her 5 yılda ön lisans ve lisans öğrencilerinin sayısını ortalama 250 bin civarında arttırması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tabii ilk yıllarda bu daha yavaş olacak sonra hızlanacaktır. Bunun 60 bininin yeni kurulan 15 yeni üniversitenin gelişmesi ile karşılanacağı düşünülürse devletin her 5 yılda 190 bin öğrencilik ek kapasite yaratmak durumunda kalacağı ortaya çıkmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Raporda, öğrenci artışlarının öğretim üyesi ve öğretim elemanları sayısına nasıl yansıyacağı da ortaya konuldu. Türkiye'deki eğitim kalitesini geliştirmenin ön koşullarından birinin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı olduğu dile getirilen raporda, "Bunun için hem MYO'larında hem üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında OECD ortalamalarını da göz önünde tutarak önemli ölçüde iyileştirmelere gidilmiştir. MYO'larında öğretim elemanı başına 57 öğrenci sayısının 20 yıllık sürede 24'e düşeceği; üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenci öğretim üyesi oranının 32'den 17'ye düşeceği kabul edilmiştir." denildi.

Bu kabuller altında üniversitelerin öğretim üyesi sayısının 20 yılda 32 binden 160 bine yükselmesi gerektiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi, "Varolan öğretim üyelerinin bir kısmının bu 20 yıllık dönemde emekli olacağı düşünülerek yapılan bir hesapta 20 yıllık dönemin ilk 5 yılında 12 bin 200, ikinci 5 yılda 23 bin 500, üçüncü 5 yılda 36 bin 200, dördüncü 5 yılda 63 bin 700, yeni öğretim üyesi arzı gerekecektir"

Taslakta, Türkiye'nin doktoralı insangücü talebini karşılamak için üretilmesi gereken doktora sayısı da verildi. Buna göre Türkiye'de ilk 5 yıllık dönemde yılda 3 bin 500, ikinci 5 yıllık dönemde yılda 7 bin 400, üçüncü 5 yıllık dönemde yılda 11 bin 500, dördüncü 5 yıllık dönemde yılda 17 bin doktora üretmesi gerekecek.

Raporda devletin öğrenci başına yaptığı harcamanın 4,095 YTL'den 8,200 YTL'ye çıkartılacağı da öngörüldü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious