Türkler hasta da olsa işe gidiyor

Türkler hasta da olsa işe gidiyor.18326
  • Giriş : 03.02.2009 / 14:18:00

Dünyanın lider insan kaynakları danışmanlık firması Mercer’ın gerçekleştirdiği 2008 Pan European – Health and Benefit (Avrupa Sağlık ve Yan Haklar) raporu yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

2008 yılının değerlendirildiği raporda Avrupa'da işe devamsızlık oranlarının yükseldiği vurgulanırken, şirketlerin işe devamsızlık politikalarının çok verimli işlemediğinin de altı çiziliyor.

Strese bağlı hastalıklarda artış
2008'in son çeyreğinde yaşanan global krizin etkisiyle şirketlerin maliyet kısıntılarını artırdığı günümüz koşullarında, kurum bünyelerinde önemli bir maliyet kalemi olan devamsızlık yönetimi ön plana çıkıyor. Mercer'in araştırması doğrultusunda katılımcı şirketler devamsızlıkların sebebini %78 eklem ağrıları ve buna bağlıklı fiziksel rahatsızlıklar, %52 stres ve mental hastalılar ve %20 kanser olarak sıraladılar. Fransa %55'lik oranla kanseri devamsızlık sebebi göstermesiyle Avrupa ortalamasının üstüne çıkarken, stres ve mental hastalıklar ise en çok Hollanda, İngiltere ve İskandinavya yarım adası ülkelerinde görüldü.

“Türkler hasta olsa da işe gidiyor”
Mercer'ın 24 Avrupa ülkesinde 821 şirket ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre işe en fazla devamsızlığı Bulgarlar yapıyor. Bulgaristan'daki devamsızlık oranını Portekiz, Norveç ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Türkler 4.6 gün ortalama ile Avrupa'nın en az devamsızlık yapan milleti olurken, İngiltere 5.5 ve İspanya 5.7 gün ile Türkiye'yi takip ediyor. Diğer yandan Amerika 5.1 günlük devamsızlık ortalaması ile Avrupa'dan farklı bir tablo çiziyor.

Mercer Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan araştırmayla ilgili olarak; “Avrupa ortalamasının kişi başı 7.4 gün olduğu tabloda Türkiye'nin 4.6 gün ile işe en az devamsızlık yapan ülke olmasının nedenlerini mutlaka değerlendirmek gerekir. Türkiye'de çalışanların öncelikle çetin rekabet koşullarıyla mücadele ettiklerini ve 2008 yılının kendine has kriz ortamı ve iş kaybetme endişesinin mutlaka göz önünde bulundurmak durumundayız. Diğer yandan Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'de çalışma saatleri ile ilgili esnek uygulamalara çok daha az rastlanıyor. Aynı zamanda hastalıkla ilgili devamsızlığın raporlanması süreci de prosedürsel olarak kendi içinde zorluklar barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların hasta da olsalar işe devam ettiklerini ifade edebiliyoruz” açıklamasını yapıyor.

Sibel Yücesan ayrıca Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki işleyişle ilgili farklılıkların yanı sıra Avrupa'da artan stres ve mental hastalıklar karşısında Türk toplumunun aile yapısı ve sosyal ortamının, bireylerin yaşadıkları zor süreçleri hafiflettiğini ve daha dayanıklı kıldığını da ifade ediyor.

Devamsızlık artıyor
Mercer Avrupa, Sağlık ve Yan Haklar Raporu'na göre yıllık ortalama işe devamsızlık oranı 7.4 gün. Diğer yandan katılımcı şirketlerin ortalama %19'u devamsızlıklarda artış, %68'i önemli bir değişiklik olmadığı ve %12'si ise azalma olduğunu vurguladı. Ülkeler baz alınarak bakıldığında ise Romanya %40, Polonya %33, İspanya ve Fransa ise %31'lik oranda işe devamsızlıkta artış olduğunu belirtti.

Rapora göre devamsızlıkların %58'i şirketler tarafından 5 ya da daha az günden ibaret olarak bildirildi. 2006 yılında gerçekleşen Mercer araştırmasında 10 gün ve üzeri devamsızlık ortalama %12 olarak ifade edilirken 2008 sonuçlarında uzun süreli devamsızlığın %15'e ulaştığı gözlemlendi. Raporda yer alan bir diğer ilginç sonuç ise büyük ölçekli firmaların, küçük ölçekli firmalara göre daha uzun süreli devamsızlıklarla gündeme gelmesiydi.

Devamsızlık “maliyet” yaratıyor
Mercer'ın hazırladığı sağlık ve yan haklar raporu devamsızlık oranlarının yanı sıra şirketlerin bu konudaki yönetimlerine de ışık tutuyor. Araştırmaya katılan firmaların çoğunluğu devamsızlık günlerinin verisine sahip olmakla beraber bu firmaların sadece %42'si devamsızlık sebebine ve yine sadece %33'ü devamsızlığın şirkete yarattığı maliyeti hakkında bilgiye sahipti.

Bu durumu devamsızlıkların kaydının gerektiği şekilde tutulmamasına bağlayan Mercer Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan; “Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sağlık harcamaları yükseliyor. Geçmiş araştırmalarımızdan çok iyi biliyoruz ki sağlıkla ilgili verilen yan haklar çalışanlar tarafından son derece önemli olarak algılanıyor. Maliyet yönetiminin son derece önemli olduğu günümüz koşullarında şirketlere önerimiz; sağlık harcamalarına neden olan unsurları iyi analiz etmeleridir. Devamsızlığın ve sebeplerinin kayıt altında tutulması, analiz edilmesi ve bu doğrultuda alınacak önlemler verimliliği artırmak adına önemli bir fark yaratacaktır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*