Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldu?

Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldu?.21613
  • Giriş : 14.04.2009 / 23:06:00

Türklere ehl-i kitap olmadıkları için MÜŞRİK muamelesi yapıldı mı?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Ateş, bir okuyucusunun Türklerin nasıl müslüman olduğuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Okuyucu, Diyanet İşleri Başkanlığı imzalı bir yazıdan yola çıkarak, yazıda belirtildiği gibi Türklerin kolaylıkla değil zor kullanılarak Müslümanlaştırıldığını kendi araştırdığı kaynaktan öğrendiğini, bu konudaki düşüncelerini sordu.

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU
SORU: Bir internet sitesinde okuduğum “Türkler nasıl Müslüman oldu?” başlıklı yazıda Diyanet İşleri Başkanlığı imzası vardı. Bu yazının gerçekten onlara ait olup olmadığını öğrenmek için e-mail gönderdim. Verdikleri cevapta doğrudan kendilerine ait olmadığını, kurumun yayınladığı pek çok yazıdan derlenmiş olabileceğini belirttiler. Ayrıca yazının içeriğinin kendi görüşlerine uygun olduğunu da ifade ettiler. Yazıda Türklerin Müslümanlığı kolayca kabul ettikleri kaydediliyordu. Yaptığım araştırmalar ve okuduğum kaynaklar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Emeviler döneminde birçok Türk şehri basılmış, insanlar katledilmiş. Yaklaşık 250 yıl süren bir süreci yaşayan toplum için “Kolayca Müslüman oldu” denmesi garibime gitti. Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir? Hocam ikinci sorum şu: Hac, Mekke müşriklerine ödün olarak mı dine girdi? (A. İhsan Uğuz)

CEVAP: Emeviler sadece başka uluslara değil, Peygamber evladına ve onları tutan ırkdaşlarına da çok zulümler yapmışlardır. Peygamber'in torunu Hz. Hasan'ı zehirletip hilafeti ele geçirip saltanata çevirmeleri kabul edilecek şeyler değildir. Ama bunlar olmuştur. Kûfe'de son Emevi Valisi, İmam-ı Azam'a her gün 10 olmak üzere 10 gün boyunca 100 sopa vurdurmuştur. İmamı Azam'a bunu yapanlar başkalarına neler yapmazlar ki?

İSLAM'DA ZORLAMA YOKTUR
Doğrusunu isterseniz ben Türklerin Müslüman oluş öyküsünü enine boyuna incelemiş değilim. Fakat şunu kesinlikle bilmelisiniz ki İslâm'da ikrah yoktur (Bakara: 256). Kur'ân, “Bu gerçek, Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin” (Kehf: 29) buyurmaktadır. Yani hiç kimse dine girmeye zorlanamaz.

ZORLAMA OLSAYDI HRİSTİYAN ERMENİLERİ YOK OLURDU
Peygamberimiz ve halifeleri, savaşa gönderdikleri Ordu komutanına, cephedeki düşman dışında sivil halka, kadınlara, çocuklara, din adamlarına dokunmamalarını, ağaçları ve hayvanları kesmemelerini, halka zarar vermemelerini tembih etmişlerdir. Müslümanlar Hz. Ömer zamanında Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı fethettiler. Oranın halkına, Irak halkına özgürlük tanıdılar. Hatta topraklarını da belli bir vergi karşılığında eski sahiplerinde bıraktılar. Eğer zorlama olsaydı şimdi Ermenistan'da Hristiyan diye bir milletin kalmaması gerekirdi. Anadolu'da, Ermenistan'da, Irak'ta halka din özgürlüğü tanıyan Müslümanlar niçin Türk ülkelerinde tanınmış olmasınlar? Pek mantıklı gelmiyor.

TÜRKLERE "MÜŞRİK" MUAMELESİ..
Tövbe Suresi'nde savaş suçlusu olan Mekke müşrikleri için dört ay içinde ya Müslüman olmaları veya öldürülmeleri seçeneği getirilmiştir. Bu genel bir hüküm değil, 20 yıl boyunca Müslümanlara saldırmış olan savaş suçlusu Mekke ve yöresi müşrikleri hakkındadır. Ama maalesef genelde İslâm âlimleri bu özel durumu bütün müşrik (putatapar) kavimlere uygulama eğilimini benimsemişlerdir. Bu yüzden Suriye, Filistin, Irak, Ermenistan gibi ülkelerde kitap ehli halka din özgürlüğü tanıdıkları halde müşrik saydıkları uluslara ya Müslüman olma veya öldürülme hükmünü uygulamış olabilirler. Türklere bu seçeneği uyguladılar mı? Onu bilmiyorum.

BOŞNAK VE ARNAVUTLAR İSTEYEREK İSLAM'I SEÇTİ
Muaviye zamanında deniz yoluyla İstanbul surlarına kadar gelen Müslümanlar, halkın din özgürlüğüne dokunmamışlardır. Viyana'ya kadar giden Müslüman Türkler yine yerli halka din ve vicdan özgürlüğü tanımışlardır. Doğu Avrupa'da kimi unsurlar kendi iradeleriyle Müslüman olmuş ise de çoğunluk Hristiyan olarak kalmıştır. Eğer zorlama olsaydı, asırlarca, Türk egemenliğinde kalan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve benzeri ülkelerde Hristiyanlık'tan eser kalır mıydı? Boşnaklar, Arnavutlar İslâm'ı kendi inançlarına daha yakın buldukları için Müslüman olmuşlardır. Bir zorlama yoktur.

HAC, MEKKE MÜŞRİKLERİNE ÖDÜN MÜYDÜ
İkinci sorunuza gelince. Ne demek “Haccın Mekke'nin fethinden sonra İslâm'ın şartı olarak konduğunu, buna gerekçe olarak da Peygamberimizin Mekke, eğer savaşsız teslim edilir ve şehir direnmez ise (halka ekonomik getiri sağlayan) hac ziyaretlerini desteklemeye söz vermesi...” Mekke'nin fethinden en az 6 yıl önce inmiş olan Al-i İmran Suresin'de hac, Müslümanlara farz kılınmıştır:

“Doğrusu insanlara (mabet olarak) ilk kurulan ev, Mekke'de olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur. Onda açık açık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Ona giren, güvene erer. Yoluna gücü yeten herkesin, o eve gid(ip haccet)mesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse şüphesiz Allah, bütün âlemlerden zengindir” (Al-i İmran: 96-97). Muzaffer olarak Mekke'ye giren Hz. Muhammed halka sordu: “Benim size ne yapmamı umuyorsunuz?” Cevap verdiler: “Kerimsin, kerim kardeş oğlusun. Senden hayır bekliyoruz.” Peygamber, “Haydi hepiniz özgürsünüz” dedi. Lütfen önyargılı İslâm düşmanlarının delilsiz, mesnetsiz sözleriyle hüküm vermeyin.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*