Turkuvaz'dan CHP'li Kart'a sert çıkış

Turkuvaz'dan CHP'li Kart'a sert çıkış.12006
  • Giriş : 19.11.2008 / 23:33:00

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Sabah ve ATV'nin ortaklarından Lusail International Medya'ya yönelik açıklamalarına Turkuvaz Medya Grubu'ndan sert açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Turkuvaz Medya Grubu, ''Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ'ye ait hisselerin yüzde 25'inin Lusail International Media Company unvanlı şirkete devri işleminde ve bu değişiklik sonrasında şirket ana sözleşmesinde yapılan değişikliklerde hiçbir şekilde hukuka aykırılık bulunmadığını'' bildirdi.

Turkuvaz Medya Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''CHP Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından yapılan talihsiz ve hukuki mesnetten yoksun açıklamaların hayret ve teessürle takip edildiği'' kaydedildi.

Açıklamada, şu hususlara yer verildi:

''Öncelikle, Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ'ye ait hisselerin yüzde 25'inin Lusail International Media Company unvanlı şirkete devri işleminde ve bu değişiklik sonrasında şirket ana sözleşmesinde yapılan değişikliklerde hiçbir şekilde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29. maddesinin (h) bendine göre bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin yüzde 25'ini geçemez. Yine aynı maddenin (i) bendine göre yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar.''

İmtiyazlı hisse senedi yasağına ilişkin hükmün, yabancı hissedarın hisse oranına sınırlama getiren hükümden bağımsız olarak hem yerli hem de yabancı ortaklar için getirilmiş bir düzenleme olduğu vurgulanan açıklamada, imtiyazlı hisse senedinin anlamının ne olduğu ve bu yasaklamanın neyi kapsadığının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açık olduğu ifade edildi.

Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ'de hiçbir imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, hukuka aykırı hiçbir durumun da söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu ölçekteki tüm ortaklıklarda teamül olduğu üzere, genel kurulda ve yönetim kurulunda alınacak bazı önemli kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan karar nisapları artırılarak Lusail International Media Company'nin de olumlu oyu aranmaktadır.

Hukuken, imtiyazlı hisse senetlerinden tamamen farklı bir düzenleme olan karar nisaplarının ağırlaştırılmasına dair 3984 Sayılı Kanun'da hiçbir yasaklama bulunmamasına karşın, kavram kargaşası yaratılmak suretiyle hukuka aykırı ve hatta 'kanuna karşı hile teşkil eden bir yapılanma var olduğu' şeklindeki yakışıksız iddiaların Sayın Kart'ın bugüne kadar sürdürdüğü grubumuza yönelik haksız saldırılarının yeni bir halkası olduğu açıktır.''

Atilla Kart'ın basın toplantısında ayrıca, ''Turkuvaz şirketinin ekonomik gücü konusunda bankaların yanıltıldığını'' iddia ettiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

''Sabah-ATV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış bedeli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yaptırılan değerlemeler sonucunda belirlenmiştir. Sayın Kart'ın ifadesi, TMSF tarafından Sabah-ATV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ekonomik değerine ilişkin yapılan değerlemenin yüksek olduğu ve Çalık Holding'in bu şirketleri gerçek değerinin çok üzerinde bir değerle satın aldığı anlamına gelmektedir ki bu mantıksal çelişki dahi bu talihsiz açıklamaların ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu gözler önüne sermektedir.

Haksız suçlamalar içeren bu talihsiz açıklamaya karşı tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*