TÜSİAD: Temel ekonomik göstergelerde bozulmalar var

TÜSİAD: Temel ekonomik göstergelerde bozulmalar var.4325
  • Giriş : 25.12.2007 / 12:45:00

Karamercan, istikrarı sağlayan temel göstergelerde bozulmalar görüldüğünü belirtti

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TÜSİAD ve Ekonomik Araştırma Fonu tarafından düzenlenen “Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları” konferansının açılışında konuşan Karamercan, açıklanan son verilerin, istikrarın getirdiği büyüme döneminin artık sonuna gelinmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Yüksek büyüme süreci devam ettirilmek isteniyorsa, yeni dönemde yeni politikalar uygulanması gerektiğini vurgulayan Karamercan, bunların en önemlilerinden birinin de sanayi politikası olduğunu kaydetti.

GERİ GİDİŞ BAŞLADI

İstikrarı sağlayan temel göstergelerde son dönemde bozulmalar görüldüğünü ifade eden Karamercan, enflasyon, bütçe açığı, cari işlemler açığı ve borç dinamiklerinde iyileşmelerin durduğunu, hatta yer yer geriye gidişler başladığına dikkat çekti. Erdal Karamercan, dört yıldır tek haneli olan enflasyon oranını daha da aşağı çekmek pek kolay olmadığını dile getirerek, göstergelerde bozulmanın yanı sıra, 2007’nin üçüncü çeyreğindeki büyüme oranlarının da bir yavaşlama eğilimine işaret ettiğini söyledi. 2007’nin ilk üç çeyreğinde, özel sektör makine teçhizat yatırımlarındaki artışın sadece yüzde 1.9 olduğuna işaret eden Karamercan, yatırımlardaki yavaşlamanın istihdam yaratılmasını ve verimlilik artışlarını da sınırladığını kaydetti.

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise son dönemde teknoloji içeriği yüksek ürünler lehine değişen dinamiklerin de devamında sıkıntılarla karşılaşıldığını vurgulayan Karamercan, “Makine ve teçhizat, radyo-tv cihazları, kimya, taşıt araçları gibi sektörler, ekonomik yapıdaki değişimin belirleyicileri olmuştu. Bu sektörlerde üretim, istihdam, verimlilik ve ihracattaki hızlı artışın yerini bir duraklamaya bıraktığını görüyoruz” diye konuştu.

Erdal Karamercan, büyümedeki yavaşlamayla birlikte, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin de azalmaya başladığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Büyümedeki yavaşlamanın geçici olduğunu düşünmemiz için bir neden de bulunmuyor. Her şeyden önce, istikrarı sağlamış olmanın yarattığı büyüme döneminin ardından, yeni dönemin büyüme dinamiklerinin ne olacağına ilişkin bir vizyonumuz yok. DPT tarafından yapılan orta vadeli plana göre, 2008-2010 döneminde ortalama büyüme hızı yüzde 5.6 olarak öngörülüyor. Bu rakam, hükümetin potansiyel büyüme hızını artırma hedefi olmadığını ortaya koyuyor. Diğer yandan, büyümenin finansman koşullarının da hızlı bir değişim göstermesi ihtimal dahilinde.”

“TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ FİNANSE ETMEKTE ZORLANACAK”

Uluslararası finans piyasalarında uzun dönemdir süregelen likidite bolluğunun sonuna gelindiğine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatan Karamercan, küresel likiditenin artmasının, Türkiye de dahil, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine önemli bir destek sağladığını vurguladı.

Karamercan, Türkiye’nin yakaladığı yüksek büyüme-düşük enflasyon başarısında, sermaye girişlerinin büyük bir katkısı olduğuna işaret ederek, yurt içi tasarrufların yetersizliği karşısında, uluslar arası sermaye akımlarının, yüksek büyüme sürecinin finanse edilebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Küresel ekonomideki son gelişmelerin, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde büyümesini finanse etmekte zorluklarla karşılaşabileceğine işaret ettiğine dikkat çeken Erdal Karamercan, “Uluslar arası finansal piyasalardaki dalgalanmanın yanı sıra, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu son hızlı büyüme döneminin de artık sonuna gelindiği konuşuluyor. Dünya ekonomisindeki büyümenin belirleyicileri, artık yavaşlamaya işaret ediyor” diye konuştu.

“POLİTİKALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Karamercan, birkaç yıl içinde dünyadaki büyüme döneminin sonuna gelinecek olmasının, azalan uluslar arası likidite olanakları ve Türkiye’nin uygulamakta olduğu ekonomik programın günümüzün koşullarının gerektirdiği değişikliklerin, büyüme politikalarının yeniden gözden geçirmek zorunda bıraktığını söyledi.

Yeni dönemde tartışılması gereken politikalardan birinin de “sanayi politikamız” olduğunu ifade eden Karamercan, şöyle devam etti:

“Sanayi politikasından kimi zaman kur politikasını kastettik, kimi zaman da sanayide öncelikli yöreleri. Bu kapsamda kimimiz teşvik edilecek sektör ve bölgeleri belirlemeyi anladı; kimimiz de sektörlerin gelişmesini kısıtlayan piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasını... Artık Türkiye’nin bu tartışmayı, terimleri ve koşulları çok net olarak belirlenmiş bir zemine taşıması gerekiyor. Tüm sektörlerde katma değer ve istihdam yaratmanın hızlandırılması ve böylece ekonomideki yapısal dönüşüm sürecinin önünün açılması amacıyla, ne gibi stratejilerin uygulamaya konulması belirlenmeli. Aksi halde, Türkiye büyüme performansını sürdürmekte zorlanacaktır.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious